AKTUALITY


Medzinárodný deň čokolády a pozitívneho myslenia - 13.9.2020

   Číslo 13 je v mnohých kultúrach považované za akési nešťastné číslo privolávajúce smútok a smolu. Mnohí však nevieme prečo. Jedna povera hovorí o biblických koreňoch, kedy pri poslednej večeri sedelo 12 apoštolov a za trinásteho bol považovaný Judáš, ktorý Krista zradil. Ďalší numerológovia pripisujú strach

Viac>>

 


DNI RADY - 8.-11.9.2020

   Na začiatku školského roka sa stretávame s novými tvárami, ktoré patria prvákom. Tieto tváre sú zvyčajne zmätené z nového priestoru a ľudí okolo seba.

   Úlohou žiackej školskej rady je napraviť to! A preto sme sa v dňoch od 8. do 11. septembra 2020 vybrali do prváckych tried, kde sme sa predstavili a priblížili úlohu, funkciu a činnosť rady na škole.  

Viac>>

 


Zbierka školských potrieb pre Slovenskú katolícku charitu - 7.9.2020

   Dňa 7. sep tembra 2020, t.j. v pondelok, sa na našej škole konala zbierka školských potrieb. Túto zbierku každoročne organizuje Slovenská katolícka charita, ktorá pomáha deťom so sociálne znevýhodnených rodín či detských domovov

Viac>>

 


ŠŤASTNÝ DEŇ (Vajanského Martin - regionálne kolo) - 10.9.2020

   Deň 10. september 2020 sa stal pre nás, študentky SOŠP, Dňom úspechov.  Cesta vlakom do Martina, sprevádzaná rannými slnečnými lúčmi nás pozitívne naladila a doslova sme sa tešili na to, že si zasúťažíme (aj napriek „korone“) v umeleckom prednese –

 

Viac>>

 


 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice