AKTUALITY v šk. roku 2020/2021


ŠŤASTNÉ KONCE

Odmenou pre učiteľa na konci školského roka býva radosť, úsmevy a tiež kytice voňavých kvetov od vďačných študentov, ... tento rok sa k nim pridali ešte ďalšie zážitky a úspechy.

Prvým bolo vydanie  publikácie ALEJA SPOMIENOK /150 rokov pedagogickej školy v Turčianskych Tepliciach  k oslavám 150. výročia založenia našej alma mater. Pri  zrode tejto „kroniky “ stálo nielen vedenie školy, ale aj iniciatíva študentiek z  II. B, ktoré svojím nadšením

Viac>>

Pozrite si video

 


FESTIVAL FARIEB - 7.-11.6.2021

Návrat do reality bežných dní asi nebol pre všetkých jednoduchý. Po dlhej dobe karantény a vyučovania prostredníctvom online priestoru sa konečne otvorili brány škôl a mohli sme sa opäť stretnúť osobne a čiastočne začať fungovať ako pred tým. A aby sme si návrat do spoločne trávených dní spríjemnili a privítali letný čas, zorganizovali sme

 

Viac>>

 

 


TRIEDA II.B A CHVÍĽKY S FOLKLÓROM

Festival ľudskosti mladých pod záštitou RMZK, ktorý sa uskutočnil 16.-17. júna 2021 prinášal radostnú atmosféru vďaka folklórnym hudobno-tanečným vystúpeniam II.B triedy pod vedením pani profesoriek Tumovej, Zajacovej a pani vychovávateľky Lettrichovej, ktorá nám poskytla miesto na dvore školského internátu na nácvik, generálku nášho programu v krojoch.

Viac>>

 

 


IZOLÁCIA A ONLINE OČAMI ŠTUDENTOV

 Tento školský rok bol viac než netradičný. Jeho väčšiu časť sme strávili doma za počítačmi online vyučovaním, ktoré malo mnoho výhod, ale aj nevýhod. Čo sa jednému môže zdať ako výhoda, druhému  zas vôbec a zaradil by to medzi nevýhody.

Viac>>

 


KRÁĽOVSKÝ JAZYKOVÝ KVET 2021 - CELOSLOVENSKÉ KOLO

V E Ľ K Ý Ú S P E C H !

Finálové c e l o s l o v e n s k é kolo Kráľovského jazykového kvetu 2021 v kategórii anglická prevzatá tvorba sa konalo v termíne 25. - 30. mája online formou.
Karin Mincová, žiačka 2.C. triedy, dňa 4. 6. 2021 získala prvé miesto v kategórii anglická prevzatá tvorba s básňou The road not taken od Roberta Frosta.
Víťazke srdečne blahoželáme!

Pozrite si video

Viac>>

 


DEŇ ZEME 2021

Vďaka projektu Elektroodpad – Dopad 4 a pandémii sme si tento školský rok 2020/2021 v dňoch od 22. do 30. apríla, pripomenuli Deň Zeme trochu inak ako počas uplynulých rokov.

Ema Tkáčová (4.D) a Romana Peldová (3.B) v spolupráci s Noemi Svetlošákovou (4.D) si pre žiačky pripravili pracovné listy v anglickom jazyku. Téma, na ktorú sme sa zamerali, okamžite oslovila dievčatá a inšpirovala ich k hromadnej aktivite.

 

 

Viac>>

 

 


FESTIVAL ĽUDSKOSTI MLADÝCH - 16.6.2021

Neboli sme na ňu pripravení. Pandémia prišla ako nečakaný a nechcený hosť. Hosť, ktorý nás okradol o mnoho vecí, zážitkov, príležitostí, osobných stretnutí, pohodu, entuziazmus, radosť, pozitívne naladenie. Obral nás aj o mnohé objatia a úsmevy, a preto si Rada mládeže Žilinského kraja na základe podnetu samotných mladých ľudí pripravila podujatie s názvom „FESTIVAL ĽUDSKOSTI MLADÝCH“, ktorý bol realizovaný pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing.Eriky Jurinovej. 

 

Viac>>

Pozrite si video

 


MDD v Jazernici - 2.6.2021

 

 

Trieda III.C pripravila program k MDD pre deti v Jazernici.

Viac>>

 


TAJNÝ ŽIVOT ELEKTROODPADU - 30.4.2021

V piatok, 30. 4. 2021, sa uskutočnilo na našej škole rovesnícke vzdelávanie na tému Tajný život elektroniky, ktorý bol realizovaný v rámci projektu Elektroodpad

Viac>>


DRESS UP CHALLENGE - Obleč sa za svoju obľúbenú postavu

   

   Aj na hodinách anglického jazyka môže byť zábava!

   Pozrite si aj video

   Viac>>

 


NA HODINÁCH PEDAGOGIKY...

Na pedagogike sa žiačky I.B a  I.C triedy zamýšľali nad témou:

  Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť o tom, ako žiť, čo robiť a ako vôbec byť, som sa naučil v materskej škôlke.

Viac>>

 


METODIKA VÝTVARNEJ VÝCHOVY POČAS DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

  Pozrite si práce žiakov vytvorené počas dištančného vzdelávania:

      - VÝTVARNÉ TECHNIKY

      - VÝTVARNÉ PRÁCE

 

 


KRÁĽOVSKÝ JAZYKOVÝ KVET 2021 

 

Karin Mincová, žiačka II.C. triedy, dňa  9. 4. 2021 postúpila do celoslovenského finálového kola Kráľovského jazykového kvetu 2021 v kategórii anglická prevzatá tvorba s básňou The road not taken od Roberta Frosta.   

 

 


 VIDEO PRE UČITEĽOV 

  Video vytvorila ŽŠR spolu so žiakmi školy

       - video ku DŇU UČITEĽOV

 

 

 


OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU – krajské kolo – 10. 2. 2021

Dňa 10. februára 2021 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku.  Našu školu reprezentovala Eva Serdelová (4.C) a v súťaži získala tretie miesto!

Gratulujeme!

Viac>>

 


O KROK BLIŽŠIE K CIEĽU! NOVINKY Z DofE

Dňa 9. februára 2021 naše dofáčky (účastníčky medzinárodného programu ceny vojvodu z Edinburghu) absolvovali e-learningové vzdelávanie poskytovania prvej pomoci v rámci ich prípravy na expedíciu.

Viac>>

 


OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU – okresné kolo – 13. 1. 2021

   Dňa 13. januára 2021 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Celá súťaž prebiehala online formou. Za našu školu sa okresného kola zúčastnila Eva Serdelová (4.C). Súťažiace absolvovali test, v ktorom museli obhájiť svoje znalosti z gramatiky a lexikológie. Nasledovalo počúvanie s porozumením. Naša študentka Eva Serdelová úspešne postúpila do krajského kola!

Viac>>


CENA ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2020 

   Život nám prináša mnoho príležitostí a je len na nás, ako sa k nim postavíme, ako nás zmenia a kým sa staneme. Vďaka svojim schopnostiam môžeme robiť veci, ktoré nás bavia, zdokonaľovať sa v nich a robiť šťastnými seba a ľudí okolo.  Po celom svete sa organizujú rôzne súťaže a ocenenia talentu, práce, či humánnosti, pričom naše Slovensko nie je výnimkou.   

V rámci Žilinského kraja sa už 5. rok udeľuje Cena za aktívne občianstvo a ľudskosť, ktorú organizuje Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK) pod záštitou predsedníčky

Viac>>

 


PROJEKT ELEKTROODPAD – dopad 4

   V novembri minulého roka sa naša škola zapojila do projektu s názvom Elektroodpad – dopad 4 v spolupráci s CEEV Živica a firmou SEWA. Do projektu som sa zapojila spolu s Emou Tkáčovou, žiačkou 4.D. Vďaka uvedenej spolupráci budú našej škole, okrem iného, poskytnuté zberné nádoby na drobný elektroodpad – baterky, nabíjačky, mobily, atď. Kvôli pandemickej situácii sa školenie zamerané na elektroodpad uskutočnilo online, v dňoch 4. – 5. novembra 2020. Program plný nových informácií, zaujímavých aktivít a milých ľudí, priniesol iný pohľad na túto problematiku.

Viac>>

 


VOLEJBAL 2020 NA NAŠEJ ŠKOLE, ALEBO CEZ PLECE ĎALEKO A BLÍZKO, ALEBO NIELEN O VOLEJBALE

   Je tu začiatok roka 2021 a ako už býva zvykom, treba sa zamyslieť, čo sa udialo v predchádzajúcom roku pod vysokou sieťou. Odpoveď je na prvý pohľad jednoduchá. Nič, lebo COVID 19.

 

Viac>>

 

 


OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU - ŠKOLSKÉ KOLO - 16.11.2020

   Dňa 16.11. 2020 sa konalo online Školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

  Súťaže sa zúčastnilo 9 žiačok. Ďakujeme im za ich snahu a účasť. Určite to bola pre všetkých nová skúsenosť vzhľadom na netradičnú formu realizácie. Podmienky boli o to náročnejšie, že celá súťaž sa konala online formou.

 

Viac>>

 

 


CESTA ZA POZNANÍM - 24.-26.9.2020

„Zdokonaľovanie seba samého je základným kameňom vývinu a morálneho rozvoja.“ Frederike Ryder

Viac>>

 

 


ŠŤASTNÝ DEŇ NA POKRAČOVANIE - 24.9.2020

 

   Deň 24. september bol opäť pre našu školu úspešný. Zaslúžila sa o to naša štvrtáčka  Zuzka Hanajíková, ktorá sa ako víťazka regionálnej recitačnej súťaže zúčastnila krajského  kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy. V Literárnom múzeu SNK v Martine sa stretli recitátori z piatich regiónov žilinského kraja: z Turca, Horného Považia, Liptova, Kysúc a Oravy, ,  pričom najstaršia účastníčka z Martina, Želmíra Mišútová, oslávila tento rok krásne 86. narodeniny. S našou Zuzkou hneď našli spoločnú reč (viď usmiate foto).

Viac>>

 

 

 


Medzinárodný deň čokolády a pozitívneho myslenia - 13.9.2020

   Číslo 13 je v mnohých kultúrach považované za akési nešťastné číslo privolávajúce smútok a smolu. Mnohí však nevieme prečo. Jedna povera hovorí o biblických koreňoch, kedy pri poslednej večeri sedelo 12 apoštolov a za trinásteho bol považovaný Judáš, ktorý Krista zradil. Ďalší numerológovia pripisujú strach

Viac>>

 


DNI RADY - 8.-11.9.2020

   Na začiatku školského roka sa stretávame s novými tvárami, ktoré patria prvákom. Tieto tváre sú zvyčajne zmätené z nového priestoru a ľudí okolo seba.

   Úlohou žiackej školskej rady je napraviť to! A preto sme sa v dňoch od 8. do 11. septembra 2020 vybrali do prváckych tried, kde sme sa predstavili a priblížili úlohu, funkciu a činnosť rady na škole.  

Viac>>

 


Zbierka školských potrieb pre Slovenskú katolícku charitu - 7.9.2020

   Dňa 7. sep tembra 2020, t.j. v pondelok, sa na našej škole konala zbierka školských potrieb. Túto zbierku každoročne organizuje Slovenská katolícka charita, ktorá pomáha deťom so sociálne znevýhodnených rodín či detských domovov

Viac>>

 


ŠŤASTNÝ DEŇ (Vajanského Martin - regionálne kolo) - 10.9.2020

   Deň 10. september 2020 sa stal pre nás, študentky SOŠP, Dňom úspechov.  Cesta vlakom do Martina, sprevádzaná rannými slnečnými lúčmi nás pozitívne naladila a doslova sme sa tešili na to, že si zasúťažíme (aj napriek „korone“) v umeleckom prednese –

 

Viac>>

 


 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice