SÚŤAŽE v šk. roku 2021/2022


OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU – okresné kolo

   Dňa 13. januára 2022 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Celá súťaž prebiehala online formou. Za našu školu sa okresného kola zúčastnila Paulína Synaková (3.C). Súťažiace absolvovali test, v ktorom museli obhájiť svoje znalosti z gramatiky a lexikológie. Nasledovalo počúvanie s porozumením. Naša študentka Paulína Synaková úspešne postúpila do krajského kola!

 

Viac>>

 


OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU - ŠKOLSKÉ KOLO - 26.11.2021

   Dňa 26.11.2021 sa konalo Školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 9 žiačok. Ďakujeme im za ich snahu a účasť. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa súťaž konala prezenčne aj online formou. Žiačky umiestnené na prvých štyroch miestach patria podľa počtu získaných bodov medzi úspešné riešiteľky.

 

Viac>>

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice