SÚŤAŽE v šk. roku 2020/2021


ŠŤASTNÉ KONCE

Odmenou pre učiteľa na konci školského roka býva radosť, úsmevy a tiež kytice voňavých kvetov od vďačných študentov, ... tento rok sa k nim pridali ešte ďalšie zážitky a úspechy.

Prvým bolo vydanie  publikácie ALEJA SPOMIENOK /150 rokov pedagogickej školy v Turčianskych Tepliciach  k oslavám 150. výročia založenia našej alma mater. Pri  zrode tejto „kroniky “ stálo nielen vedenie školy, ale aj iniciatíva študentiek z  II. B, ktoré svojím nadšením

 

Viac>>

 

 

 


KRÁĽOVSKÝ JAZYKOVÝ KVET 2021 - CELOSLOVENSKÉ KOLO

V E Ľ K Ý Ú S P E C H !

Finálové c e l o s l o v e n s k é kolo Kráľovského jazykového kvetu 2021 v kategórii anglická prevzatá tvorba sa konalo v termíne 25. - 30. mája online formou.
Karin Mincová, žiačka 2.C. triedy, dňa 4. 6. 2021 získala prvé miesto v kategórii anglická prevzatá tvorba s básňou The road not taken od Roberta Frosta.
Víťazke srdečne blahoželáme!

Pozrite si video

Viac>>

 


OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU – krajské kolo – 10. 2. 2021

 

Dňa 10. februára 2021 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku.  Našu školu reprezentovala Eva Serdelová (4.C) a v súťaži získala tretie miesto!

Gratulujeme!

Viac>>

 


OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU – okresné kolo – 13. 1. 2021

   Dňa 13. januára 2021 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Celá súťaž prebiehala online formou. Za našu školu sa okresného kola zúčastnila Eva Serdelová (4.C). Súťažiace absolvovali test, v ktorom museli obhájiť svoje znalosti z gramatiky a lexikológie. Nasledovalo počúvanie s porozumením. Naša študentka Eva Serdelová úspešne postúpila do krajského kola!

Viac>>

 


CENA ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2020 

   Život nám prináša mnoho príležitostí a je len na nás, ako sa k nim postavíme, ako nás zmenia a kým sa staneme. Vďaka svojim schopnostiam môžeme robiť veci, ktoré nás bavia, zdokonaľovať sa v nich a robiť šťastnými seba a ľudí okolo.  Po celom svete sa organizujú rôzne súťaže a ocenenia talentu, práce, či humánnosti, pričom naše Slovensko nie je výnimkou.   

V rámci Žilinského kraja sa už 5. rok udeľuje Cena za aktívne občianstvo a ľudskosť, ktorú organizuje Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK) pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera

Viac>>

 


VOLEJBAL 2020 NA NAŠEJ ŠKOLE, ALEBO CEZ PLECE ĎALEKO A BLÍZKO, ALEBO NIELEN O VOLEJBALE

   

   Je tu začiatok roka 2021 a ako už býva zvykom, treba sa zamyslieť, čo sa udialo v predchádzajúcom roku pod vysokou sieťou. Odpoveď je na prvý pohľad jednoduchá. Nič, lebo COVID 19.

 

Viac>>

 


OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU - ŠKOLSKÉ KOLO - 16.11.2020

   Dňa 16.11. 2020 sa konalo online Školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

  Súťaže sa zúčastnilo 9 žiačok. Ďakujeme im za ich snahu a účasť. Určite to bola pre všetkých nová skúsenosť vzhľadom na netradičnú formu realizácie. Podmienky boli o to náročnejšie, že celá súťaž sa konala online formou.

Viac>>


ŠŤASTNÝ DEŇ NA POKRAČOVANIE - 24.9.2020

 

    Deň 24. september bol opäť pre našu školu úspešný. Zaslúžila sa o to naša štvrtáčka  Zuzka Hanajíková, ktorá sa ako víťazka regionálnej recitačnej súťaže zúčastnila krajského  kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy. V Literárnom múzeu SNK v Martine sa stretli recitátori z piatich regiónov žilinského kraja: z Turca, Horného Považia, Liptova, Kysúc a Oravy, ,  pričom najstaršia účastníčka z Martina, Želmíra Mišútová, oslávila tento rok krásne 86. narodeniny. S našou Zuzkou hneď našli spoločnú reč (viď usmiate foto).

Viac>>

 


ŠŤASTNÝ DEŇ (Vajanského Martin - regionálne kolo) - 10.9.2020

 

   Deň 10. september 2020 sa stal pre nás, študentky SOŠP, Dňom úspechov.  Cesta vlakom do Martina, sprevádzaná rannými slnečnými lúčmi nás pozitívne naladila a doslova sme sa tešili na to, že si zasúťažíme (aj napriek „korone“) v umeleckom prednese –

Viac>>

 


                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice