AKTUALITY


KVETY JARI NAVŠTÍVILI KVETY ZIMY

   Poetický nadpis tohto článočku (vypožičaný z jednej básnickej zbierky) najlepšie vystihuje stretnutie viacerých generácií na oslave konca leta v Domove sociálnych služieb v Turčianskych Tepliciach. 

   Obyvatelia i zamestnanci DSS oslávili  tohtoročnú úrodu v spoločnosti DFS Lúčik, pod vedením p. učiteľky Gabriely Očkajovej (našej bývalej študentky). Jeho vystúpením si pripomenuli zvyky, ktoré v minulosti

Viac>>

 


 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice