AKTUALITY v šk. roku 2021/2022


AKTIVITY NA NAŠEJ ŠKOLE NA TÉMU ZASTAVME KORUPCIU

  Niekedy ani sami netušíme, aká malá kvapka odhodlania stačí, aby rozbúrila more príležitostí. S kúskom entuziazmu a odhodlania, chytiť sa príležitosti, aj my mladí dokážeme robiť veci s veľkým dosahom.

  Sama som sa poslednú dobu potichu zaoberala myšlienkou aktivizácie mladých ľudí v rámci našej spoločnosti. Bádala som v okolí i v sebe samej medzery vo vedomostiach, neangažovanosť i samotný nezáujem o verejné dianie. Čo korupcia je, ako to tam na vysokých chodníčkoch chodí, i ako to vplýva na nás, „smrteľníkov“, som si uvedomovala len zriedka. Čo s tým máme robiť my, keď vo svete 

Viac>>

 

 

 


ZRODENIE HVIEZD alebo AKO SME NATÁČALI VIDEO MAMA MIA

Pozrite si video, v ktorom sú zachy-tené chvíle pri natáčaní videa MAMA MIA, ktoré  vzniklo pri príleži-tosti 150. výročia založenia našej školy

 

Pozrite si video

 

 

 

 


NOC V ŠKOLE 2

    Niektoré filmy majú pokračovanie, niekoľko častí. Ľuďom nestačí len jedna časť, lebo túžia dozvedieť sa viac. Práve kvôli tomu sa na našej škole uskutočnilo druhé nočné dobrodružstvo. Prekonali ho žiačky prvých, druhých a tretích ročníkov v dňoch 27.6. a 28.6. 2022. Nečakali sme tak veľký záujem, ale spomedzi toľkých záujemcov, bolo vyvolených len 24 dievčat a jeden chlapec Martin na zvládnutie nočnej výzvy, o ktorú sa postarali členky školského parlamentu. Účastníci podujatia znova unikli do sveta fantázie a hry. Čakala ich dlhá noc na záchranu našej hry. Témou noci v škole bol obľúbený "Ralf, rozbi to!". Pod dozorom našej pani koordinátorky Mgr. Zajacovej a jej pomocníka Mgr. Uríka sme si užívali večer v škole.

   Po príprave všetkých tried na spanie, telocvične a stanovíšť na nočnú hru sa pomaly začalo naše nočné dobrodružstvo.Plní dobrej nálady a odhodlania sa naši účastníci začali v podvečerných hodinách schádzať v priestoroch školy. Po vyzdvihnutí menoviek sa zložili v 3.C triede, kde ich privítala koordinátorka Natália Zajacová. Predsedníčka parlamentu Patrícia Fidesová im priblížila program a vysvetlila ich prvú úlohu, ktorou bolo na postity napísať svoje 

Viac>>

Pozrite si video

 


PROJEKT ERASMUS+ - WISDOM OF THE STREET

  Projekt Erasmus+ - Wisdom of the Street, ktorý prebiehal v dňoch 04.- 12.06.2022 za účasti dvoch našich žiačok z I.A triedy, Adriány Kovalčíkovej a Sáry Kozmanovej, sa uskutočnil v Gulbene v Lotyšsku spolu s účastníkmi mládežníckej výmeny z Turecka a Nemecka. Naše talentované účastníčky pracovali na 5 workshopoch, kde sa pod vedením skúseného facilitátora vzájomne učili v neformálnom prostredí témam a oblastiam tanca, hudby, grafitov (+ výtvarné umenie), fotografie (+ video) a divadla. Program bol nabitý od prvého dňa príletu,

Viac>>

 

 


NÁŠ VÝLET V ZOO ZLÍN

  V pondelok 27.6.2022 sa začala naša dlhá cesta plná očakávaní, čo nás tam čaká. Ráno o šiestej na štarte čakal milý pán šofér. Cesta trvala dlhé, nekonečné štyri hodiny, ktoré sme skoro všetci prespali. Z ničoho nič zvolala pani učiteľka „Vstávajte, už sme tu!“

  Každý z nás dostal lístok a vošli sme do areálu. Všetci mali iskričky v očiach, dokonca aj pani učiteľky a pán učiteľ. Pani učiteľka dala rozkaz. Všetci sme sa rozdelili na skupiny a rozbehli sa uličkami ZOO.

Viac>>

 


VITAJTE V NAŠOM ROZPRÁVKOVOM LESE NA DEŇ DETÍ

  Dvojtýždennú prax v školskom klube detí, niektoré dievčatá z 2.B veľkolepo zakončili prezlečené za princezné, vodníka a iné rozprávkové bytosti v martinskom skanzene. Plne vybavené optimizmom, pevnými nervami a predchádzajúcimi zážitkami, sa postavili na stanovište, kde sa snažili zabaviť deti, motivovať ich, ale hlavne im spríjemniť jeden z najkrajších dní v roku. Avšak predtým, ako začnem, chcela by som veľmi poďakovať pani učiteľke Ivete Marčekovej, pretože vďaka nej sme mohli mať túto jedinečnú a nezabudnuteľnú skúsenosť.

Samotným zážitkom bolo už ranné stretnutie v Martine, kde sme si popredávali svoje skúsenosti a radosť z prežitých dobrodružstiev, ktoré nás na pár týždňov zamestnali. Nechýbala kopa smiechu, fotiek a úsmevov, čo nám vydržali až do cieľovej destinácie. Zložili sme sa v menšej chatke a hneď aj rozložili vrecia plné kostýmov. Spoločne sme dali hlavy dokopy a začalo sa rozhodovanie, kto nasledujúce hodiny strávi s kráľovičom Peťom z martinského konzervatória, ktorý sa na túto úlohu podujal. Musím povedať, že každý si tam našiel to svoje, rolu, ktorá mu sadla ako šitá na mieru. Keď sa spätne pozerám na kostýmy dvoch myšiek, som si istá, že nikto by to so skákaním gumy...

 Viac>>

 


PROJEKT - ZELENÁ ŠKOLA - SÚŤAŤ O NAJ ZBERNÚ NÁDOBU NA PLAST A PAPIER A NAJ TRIEDU V SEPAROVANÍ ODPADU

   

  Vážení učitelia a žiaci!

  Od 02.05. do 10.06. 2022 prebiehala súťaž projektu Zelená škola – o NAJ zbernú nádobu na plast a papier a NAJ triedu v separovaní odpadu. Triedy I.B, III.A a III.B boli odmenené triednymi žolíkmi, ktoré mohli použiť na vybranom vyučovacom predmete.

   Hodnotenie bolo náročné, separovanie užitočné a výsledok uspokojivý.

  Viac>>

 

 


HUG DAY

  V čase uzatvárania známok sa náš školský parlament rozhodol potešiť všetkých návštevníkov školy výnimočným dňom. Tohtoročný Deň objatí sa uskutočnil v našej škole vo štvrtok 16. 6.2022 a nemohol dopadnúť lepšie. Členky školského parlamentu zakotvili na prízemí školských chodieb a obrovským žltým transparentom oznamovali študentom, učiteľom a nepedagogickým zamestnancom, že je deň, kedy sa darujú vrúcne objatia. Okrem toho mal každý možnosť nechať si nakresliť malé pripomenutie tejto aktivity na líci, či ruke, v podobe srdiečok, ktoré takmer nikto neodmietol.

 

Viac>>

 

 


ZBER PLASTOVÝCH VRCHNÁČIKOV NA SOŠP

   Už niekoľko rokov sa aj naša škola podieľa na pomoci detičkám s rodinami, ktoré sa kvôli svoju zdravotnému stavu ocitli v ťažkej životnej situácii. Tentokrát sme sa my, SOŠ pedagogická v Turčianskych Tepliciach, spoločne s Domovom sociálnych služieb v Turčianskych Tepliciach, Materskou školou Dolná Štubňa a pani Bronislavou Chmelíkovou spojili v jedno a poctivo zbierali štuplíky od PET fliaš. Našim hnacím motorom bol malý Maťko z Pekliny a jeho rodina. Maťko trpí DMO, spastickou kvadruparézou, oslabeným krčným pletencom, má zrastené prsty na pravej rúčke, vysoké pečeňové testy, z metabolickej stránky rozvrat vnútorného prostredia, znížený rastový hormón a zachádzanie pravého očka. I napriek týmto mnohým závažným diagnózam, je to veľký bojovník. V pomerne krátkom čase sa nám spoločne podarilo nazbierať 18 plných vriec vrchnáčikov, ktoré sme začiatkom mesiaca jún 2022 doviezli rodine malého Maťka. Jeho mamina, pani Gitka, nás privítala s otvorenou náručou. Ako sama hovorí: „Keď neprší, aspoň kvapká.“. Sme veľmi vďačné, že sme mohli stretnúť túto neskutočne pokornú a láskavú ženu, v ktorej sa ukrýva veľká sila ...

 

Viac>>

 

 


Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

  Mesto Turčianske Teplice je síce menšie, no núdzu o bohaté vyžitie pre tých najmladších rozhodne nemá. Počas školského roka sa miestne materské školy a školské kluby detí rozozvučia spevom a kreatívnymi aktivitami, ktoré sprevádzame my, študentky SOŠ pedagogickej, v rámci našej vyučovacej praxe.

  Čas však plynie ako voda, opäť prišiel začiatok leta, a tak  mesto Turčianske Teplice 4. júna v rámci Medzinárodného dňa detí, podobne ako po minulé roky, zorganizovalo pre malých šikovníkov deň plný

Viac>>

 

 


DEŇ ZEME NA POKRAČOVANIE...

  V piatok 27.5.2022 žiačky tretích ročníkov upratovali rôznym spôsobom rôzne zákutia Turčianskych Teplíc.

  Dievčatá z III.A triedy upratovali veľmi znečistené zákutia za Tescom. Zaslúžia si za to poďakovanie. Nezostali bez odmeny - zamestnanci Tesca prejavili vďačnosť  košíkom plný jedla. Čo bolo veľmi milé gesto. 

  Dievčatá z III. B triedy upratovali okolie Školského internátu a žiačky III.C triedy zametali ulice okolo námestia v Turč. Tepliciach.

 

Viac>>

 

 


III.A NA TÝŽDENNEJ PRAXI V MŠ

   Pred dvoma týždňami, keď naše štvrtáčky vykonávali najťažšiu skúšku svojho života - teda maturitu, (musím povedať, že to zvládli excelentne), sme my 3.A trieda, boli vyslané pod vedením pani profesorky Štefkovej a pána profesora Uríka na týždennú prax do materskej školy spestriť deťom pobyt vonku. Prvý deň bol trošku náročnejší, keďže sme boli pripravené učiť naše aktivity a v zapätí, ako sme tam prišli, sa to všetko zmenilo. Naše plány a aktivity na celý týždeň padli ako taký domček z karát. Našťastie, sme konali veľmi rýchlo a rázne. Spolu

Viac>>

 

 


EXKURZIA III.A TRIEDY V  DSS MÉTA MARTIN

  Dňa 16.6.2022 sa naša trieda 3.A zúčastnila veľmi inšpiratívnej exkurzie v DSS Martin – je to zariadenie, ktoré poskytuje ambulantnú a týždennú formu sociálnej služby ľuďom s mentálnym postihnutím spojeným s narušenou komunikačnou schopnosťou, telesným, či zmyslovým postihnutím. Ich poslaním je poskytovať sociálne služby komunitného charakteru, ktoré umožňujú zmysluplné žitie a trávenie voľného času s využitím ich prirodzených zdrojov a primeranej podpory, s cieľom pripraviť ich na samostatný život ako rovnocenných občanov tejto spoločnosti. Klientom

 

Viac>>

 

 


DOPRAVNÁ SÚŤAŽ „BEZPEČNE NA CESTE“ – DŇA 09.06.2022 V MŠ DOLNÁ ŠTUBŇA. PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE PRAXE 3.B TRIEDY

  Hoci deti smú na cestu len so sprievodom dospelých, bezpečnosť je základ. To sa snažia naučiť pani učiteľky deti v materských školách aj v Turčianskych Tepliciach a okolí. Pri tejto príležitosti Materská škola Dolná Štubňa zorganizovala dopravnú súťaž práve pre najmladších účastníkov cestnej premávky.

  Podujatie sa konalo dňa 9. júna 2022 v priestoroch tried tejto materskej školy a my, žiačky III.B triedy, sme dostali možnosť vypomôcť na jednotlivých 

 Viac>>

 

 


ZÁBAVNÁ MATEMATIKA V PRÁCI BUDÚCICH UČITELIEK

   Jednou z ciest ako umožniť žiakom zažiť radosť z myslenia, objavovania a riešenia problémov je hra alebo súťaž. Takáto predstava stála aj pri zrode najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan na svete. Každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov na celej zemeguli. Na Slovensku ich bolo 62 544.

  Zažiť pocit, že rovnaké úlohy riešia milióny žiakov na celom svete, mohli všetci žiaci – od prvákov až po maturantov. A súťažili aj tí naši. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 41 žiakov SOŠ pedagogickej v Turčianskych Tepliciach.

 Úspešnými riešiteľkami boli žiačky Sabina Štetková (II. A), Michaela Mrázová (II. C), Terézia Hešková (III. C), Magdaléna Franková (III. C) a Viktória Capandová (IV. D). Najlepší percentil spomedzi úspešných...

Viac>>

 

 


MDD v MŠ JAZERNICA

  Dňa 1.6. 2022  naša trieda 3.A  zrealizovala podujatie MDD v MŠ Jazernica. Úvod odštartovala spoločná hudobno-pohybová hra a potom sme pre deti pripravili zaujímavé stanovištia so športovými a súťaživými aktivitami. Taktiež si mohli niečo malé vyrobiť v tvorivej dielničke. Celý deň nás sprevádzali naši dvaja veselí maskoti včielka Maja a Vilko, ktorí chodili po stanovištiach, povzbudzovali a motivovali deti. Radosť v očiach detí bola znakom toho, že sa im pripravený program veľmi páčil. Záver sme opäť ukončili spoločným tancom a rozlúčili sme sa s dobrým pocitom krásne prežitého detského slnečného dňa, ktorý sme zrealizovali pod vedením Mgr. Hany Laurovej a Mgr. Vladimíry Borievkovej.

 

 Viac>>

 

 

 


ROZLÚČKA S MATURANTKAMI

  Každý má sny, či už malé alebo veľké, ktoré si chce splniť. Snívať je krásne, ale najkrajšie je, keď sa naše sny splnia. Práve preto treba zo sna spraviť cieľ. Tohtoročné maturantky pred štyrmi rokmi naskočili na vlak snov, a práve vtedy sa začala ich cesta za splnením si svojho životného sna. S hlbokým nádychom a veľkým odhodlaním otvorili dvere do našej školy. Pripravené na dlhú cestu s nejasným koncom s úsmevom vošli do triedy plnej neznámych tvárí, kde sa začala ich púť stať sa pani učiteľkami. 

 

  Pozrite si video

  Viac>>


PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE III.B TRIEDY V DŇOCH 23.-26.05.2022 – PRAKTICKÁ REALIZÁCIA AKTIVÍT V MŠ HORNÉ RAKOVCE

   Počas tohto obdobia dostali triedy našej pedagogickej školy možnosť uplatniť svoje doterajšie vedomosti v odbornej praxi. My, študentky tretieho ročníka, sme sa postavili neľahkej úlohe.  Vydali sme sa do materských škôl, kde sa konala počas školského roka odborná prax. Naša trieda, III.B, sa s radosťou vrátila do MŠ Horné Rakovce. Našou úlohou bolo zorganizovať pobyty vonku pre všetky triedy MŠ na sviežu letnú tému, „Morský svet“.  Aby sme deťom priniesli čo najpestrejší program, rozdelili sme sa do troch tímov. Každý z nich sa chopil tejto témy inak. Piráti, Rybka Nemo a Dory či Dovolenkári sprevádzali zvedavé deti poslednými dňami mesiaca máj rôznymi aktivitami.                     

                                                                                                            Viac>>

  Pozrite si videa z priebehu týždňa odbornej praxe:

- pondelok - HĽADÁ SA NEMO - so staršími deťmi z MŠ Horné Rakovce

- utorok - PIRÁTI Z KARIBIKU - s najmenšími deťmi z MŠ Horné Rakovce

- streda - DOVOLENKA PRI MORI - s najstaršími deťmi z MŠ Horné Rakovce

- štvrtok - STAVIAME MY MÁJE - s najstaršími a staršími deťmi z MŠ Horné Rakovce

 


VALNÉ ZHROMAŽDENIE RADY MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA

   V dňoch 20. a 21. mája 2022 sa dve členky z nášho školského parlamentu zúčastnili valného zhromaždenia RMŽK, ktoré sa konalo v Martine v penzióne Čierna pani, v ktorom boli obe spolu s ostatnými účastníkmi ubytované. Piatok zhromaždení zahájili zoznamovacími hrami a teambuldingom, ktoré mali utužiť ich kolektívy, ako aj pomôcť nadviazať nové kontakty. 

Viac>>

 


TRIEDA III.A NA ODBORNEJ PRAXI

   Súčasťou studia na nasej skole je aj odborna prax v materskych skolach. Ziacky III.A triedy predviedli v tomto školskom roku bravúrne vykony, pri ktorych nezapreli svoj hudobný, vytvarny i pohybovy talent a pripravili si pre deti mnozstvo pestrych aktivit s poriadnou davkou kreativity, entuziazmu, a najmä laskaveho pristupu k deťom.

 

Viac>>

 

 

 

 

 

 

 

 


NA HODINÁCH PEDAGOGIKY II.C - Simulovaný DOD v MŠ

  Na hodinách pedagogiky si naša trieda II.C prešla neľahkou, no o to zábavnejšou skúškou praktických zručností. PaedDr. Magdaléna Kremnická nám zadala veľmi kreatívnu úlohu, ktorú ocenili všetky žiačky. Našou úlohou bolo predstaviť materskú školu na simulovanom „dni otvorených dverí“ pre potenciálnych rodičov ( v našom prípade žiačky). Do hĺbky sme museli prepracovať všetky detaily a vytvoriť kvalitné prezentácie na reprezentovanie našej materskej školy. Pracovali sme v troj až päť členných skupinách a najmä preto si v nej každý našiel niečo, čo ho bavilo. Ako celok hodnotíme túto úlohu ako prínosnú; vyskúšali sme si množstvo vecí, ktoré ako učiteľky budeme zažívať každý deň. Ďakujeme pani profesorke za možnosť sebarealizácie a dúfame v množstvo odborných aktivít.

 

  Liwia Weronika Balut, žiačka II.C

 

  Pozrite si video

 


VYHODNOTENIE NAJAKTÍVNEJŠÍCH TRIED

  Verím, že nám mnohí dajú za pravdu, keď povieme, že u nás na škole to žije. Po čase strávenom doma, v karanténe, sa tento rok opäť školy pomaly vracajú do starých dobrých koľají, možno ešte lepších. Nový svieži dych sme nabrali aj my a počas tohto školského roku sme našim spolužiakom priniesli mnoho zaujímavých aktivít, do ktorých sa mali možnosť zapojiť. Mikuláš, Maskot pozitívneho myslenia, Fašiangy, či deň, kedy sme sa riadili heslom – Všetko, len nie taška, to

Viac>>

 


NOC V ŠKOLE

  Zažiť neobyčajný deň v škole musí byť zážitok, nemyslíte? Byť v škole nielen cez deň, ale aj v noci, preskúmať tmavé chodby, mĺkve triedy a zistiť, či po škole nechodí umrnčaná Myrta. Hry, zážitky, smiech, zábava, napätie, strach, tanec. Toto všetko museli dievčatá prekonať na noci v škole, ktoré zorganizovali členky školského parlamentu v dňoch 28. a 29.4. 2022.Téma našej noci v škole bola Ralf, rozbi to! Táto rozprávka je plná rôznych hier, postavičiek od výmyslu sveta a pixelov. Žiačkam z tretích a štvrtých ročníkov sme chceli dopriať malý únik z každodennej reality a vstúpiť do sveta rozprávok. Ochranou pred všetkými strašidlami boli Mgr.Tomáš Urík a naša koordinátorka Mgr. Natália Zajacová. 

Viac>>

 


NAJČAROVNEJŠIA ROZPRÁVKA

   Žiačka IV.A triedy Dominika Adamská sa v mesiaci marec 2022 zapojila do literárnej súťaže Najčarovnejšia rozprávka, ktorú vyhlásil Turiec pre deti. V uvedenej súťaži získala 3. miesto a dostala pozvanie do Martinusu v Martine, kde sa  uskutočnilo vyhodnotenie celej súťaže a zároveň súťažiacich pracovníci Martinusu previedli svojou centrálou a urobili im krátky exkurz.

 Dňa 27.04.2022 som sa zúčastnila na vyhodnotení súťaže NAJČAROVNEJŠIA ROZPRÁVKA, v ktorej som sa  umiestnila na treťom mieste. Spolu s ďalšími výherkyňami, sme boli na exkurzii v centrále Martinusu v Martine. Zamestnanci Martinusu nás previedli „cestou knihy“. Ukázali nám, ako putuje kniha od obdobia, keď si ju niekto objedná na e-shope, až po jej odovzdanie majiteľovi.

Viac>>

 

 


DEŇ NARCISOV

  Dňa 28.04. 2022 sa naše študentky 2.ročníka vybrali do ulíc, aby pomohli dobrej veci. Počas dňa oslovovali ľudí, ktorí chceli tiež pomôcť. Pomoc bola vo forme finančného dobrovoľného príspevku a výťažok z tohto dňa putoval onkologickým pacientom a im rodinám. 

  Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa koná už 26. krát. Malý žltý kvietok pripnutý na oblečení znamená nádej a pomoc pre ľudí, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

  V rámci nášho pobytu v uliciach sme stretli veľa milých a dobrosrdečný ľudí. Nastali dojímavé momenty, keď nám ľudia vraveli príbehy o ich nie ľahkom osude, a preto majú väčšiu túžbu pomôcť ľuďom s rakovinou. Jedna dáma mala slzy na krajíčku, čo aj v nás vyvolalo pocit, že robíme dobrú vec. Silná chvíľa nastala vtedy keď ku nám pristúpil pán, ktorý pôsobil dojmom, že sám mal

 

Viac>>

 

 

 


NÁVŠTEVA V GALÉRII MIKULÁŠA GALANDU

 

  K obrazu výtvarníčky Daniely Krajčovej

  Bola  streda. Slnko pieklo a naša slovenčinárka  sa rozhodla, že nás zoberie do galérie. Popravde, moc sa mi nechcelo, ale nakoniec, všetko dopadlo nad moje očakávanie. Viselo tam veľmi veľa obrazov, ale mňa zaujal hlavne jeden, ktorý svietil najviac medzi všetkými:

  Pozerám na tancujúce farby. Vidím pannu, ktorá číta knihu. Okolo nej poletujú holubičky. Niektoré maľované, iné zasa čisto biele ako šaty anjelov. Na oblohe svieti nádherný mesiac zdobený farbami. Ten mesiac má farbu, akú má tvár ženy, ktorá číta rýmovanú báseň.

Viac>>

 


BLÁZNIVÝ APRÍL - VŠETKO, LEN NIE TAŠKA

   Jar k nám konečne zavítala a s ňou aj apríl, bláznivý mesiac, na ktorý sme sa všetci tešili predovšetkým kvôli tomu, že si budeme môcť zavtipkovať. Počiatky tohto zvyku nezvyčajných bláznovstiev siahajú až do čias starej Indie. Významnými boli slávnosti Huli, kedy bláznivé masky tvorili dlhé pochody a plnili nezmyselné príkazy. Myšlienka rozveseliť sa, odviazať a na moment prestať brať všetko vážne, sa uchytila a my dodnes tento mesiac považujeme za plný žartov a zábavy.

  Ani my sme nezaháľali a na našej škole sme zorganizovali aktivitu – Všetko, len nie taška. Študenti zas ukázali svoju kreativitu a dňa 12.4.2022 vyrazili z dverí školského internátu či vlaku 

Pozrite si video

Viac>>

 


V E Ľ K Ý  ÚS P E C H !

  Finálové́ c e l o s l o v e n s k é  kolo Jazykového kvetu 2022 v kategórii vlastná tvorba sa konalo v termíne 12. -25. marca online formou.

  Pavlína Synaková, žiačka 3.C. triedy, dňa 25. marca 2022 získala 3.miesto v kategórii vlastná tvorba s poviedkou Spirits of the forest.

  Víťazke srdečne blahoželáme!

 

Viac>>

 

 


DEŇ ZEME - 22. APRÍL 2022

  Motto roku 2022 znie – Investujme do našej planéty!

  Ako to môžeme urobiť na SOŠP v Turčianskych Tepliciach?

 Všetci spoločne urobme pár užitočných zmien v našom každodennom školskom i súkromnom živote. V rámci projektu Zelená škola máme niekoľko splniteľných výziev, ktoré by sme mohli spoločným úsilím dosiahnuť, napr. obmedzenie používania plastov a elektro odpadu a ich správne triedenie, šetrenie vodou, nakupovanie lokálnych potravín, či zapojením sa do dobrovoľníckych činností.  

  A už sa nám niečo z toho podarilo! V piatok 22.04. 2022 sa naše žiačky a žiak z tried I.A, I.B, II.A, II.B a III.A s neskrývaným nadšením J chopili pracovného náradia a prispeli nielen k vyčisteniu areálu školy, ale aj k jeho skrášleniu so svojimi sprevádzajúcimi pedagógmi, za čo im skutočne ďakujem! Za pomoc pri organizácii úpravy okolia školy ďakujem vedeniu školy a pánovi školníkovi F. Čunderlíkovi. Tešíme sa na ďalšie dobrovoľnícke tímy – triedy, ktoré sa budú chcieť aktívne zapojiť v nasledujúcich dňoch.

Viac>>

 


VYHRALI, LEBO PREKROČILI SVOJ TIEŇ

   Pomyselný tieň obáv, strachu, zlyhania a lenivosti  prekročilo  z našej  školy šesť dievčat a prihlásilo sa do celoslovenskej literárnej súťaže pod názvom Prekroč svoj tieň

 Súťaž  bola organizovaná OZ s rovnomenným názvom PREKROČ SVOJ TIEŇ, ktoré  združuje odborníkov z oblasti humanitných vied a prebiehala na  platforme vedecko-odborného časopisu Prekroč svoj tieň.

   Z vyše 100 príspevkov  zaujali odbornú porotu úvahy našich dvoch študentiek, a  to Alexandry Turoňovej z III. B  a Eriky Tvrdej zo IV. C. Odborná komisia súťaže na čele 

 

Viac>>

 


VIACNÁSOBNÁ RADOSŤ I VĎAČNOSŤ

   Láska je podľa slovenského psychológa Ivana Štúra  „vzájomné obdarovávanie sa,  ľudský hlas, myšlienka, dotyk ... dotvárame sa tak na človeka, pomáhame druhému k ľudskosti  a on pomáha nám.“ Múdrosť, láskavosť a ľudskosť  v prístupe k dieťaťu – tieto hodnoty  nám vždy zdôrazňoval na svojich vysokoškolských seminároch. V učiteľskom povolaní to platí na 100%.  

Viac>>

 

 


CENObranie

   Dňa 5.4.2022 sme vlakom pricestovali do Martina na regionálne kolo Hviezdoslavov Kubín s našou podporou a mentorkou Slávkou Sudorovou. Vystresované, no nabudené, s veľkým odhodlaním sme vošli do súťažnej miestnosti. Vypočuli sme si povzbudivé slová a súťaž sa začala. Mali sme dostatok času psychicky sa pripraviť, pretože naša kategória išla ako posledná. Po recitácii staršej generácie sme zostali dojaté. A prišiel rad na nás... Ako prvá začula svoje meno Nika Bieliková. Užila si svoju chvíľu na javisku, publiku prebehli zimomriavky a po odznení jej prednesu sme sa predstavili my, študentky z III.B - Daša Vrabčeková a Mariannka Hlavoňová. 

 

Viac>>

 

 

 


DEŇ UČITEĽOV

   28. marec je deň, kedy učitelia majú svoj sviatok. Žiaci a rodičia s pokorou ďakujú za ich prácu, usilovnosť, trpezlivosť a tvorivosť. Profesia učiteľa zahŕňa v sebe povinnosť, potrebu a chcenie odovzdávať novej generácii poznanie a životné skúsenosti o tomto svete, s cieľom nielen ho spoznať pre prežitie, ale urobiť ho lepším a dokonalejším, aby život prinášal viac radostí ako starostí, viac lásky ako nenávisti, viac dobra ako zla. Nie nadarmo sa hovorí, že učiteľstvo nie je povolanie, ale poslanie. Na Slovensku sa Deň učiteľov slávi ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského.

Viac>>

 


NECHÁM SA PREKVAPIŤ     (Z HODÍN SLOVENČINY)

 

Úvaha

Moja budúcnosť

  Žijeme prítomnosť, moment, ktorý sa práve teraz odohráva. Naše spomienky tvoria minulosť a práve budúcnosť je niečo, čo môžeme stále ovplyvniť. Lenže niekedy stačí malý zlomok sekundy a počas neho môžeme zahodiť všetko, čo sme budovali, úplne nepatrne.
  Budúcnosť sa odohráva v našich mysliach, zápisníkoch, kresbách a neustále o nej uvažujeme. Ale, prečo? Aby sme sa na ňu pripravili? Dá sa to vôbec?

Viac>>

 

 


 KNIHOMOĽA

   Dnes čítanie považujeme za základnú gramotnosť a pre mnohých z nás je tiež veľkou zábavou, čerpaním nových informácií či inšpirácií. Prvý jarný mesiac bol vyhlásený ako mesiac knihy v roku 1955 na počesť významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu.

   V rámci tohto mesiaca na našej škole zorganizoval školský parlament výmenu kníh, do ktorej sa mohli zapojiť veštci žiaci. Študenti mohli v suteréne školy nechať knižky, ktoré si už prečítali, alebo im doma zaberali miesto a ak sa im zapáčila iná knižka, ktorú tam nechal niekto iný, mohli si ju zobrať a stratiť sa v stránkach nových, neznámych príbehov. Táto aktivita bude prebiehať na našej škole až do konca mesiaca. 

 

Viac>>

 

 


ÚSPECH NAŠEJ ŽIAČKY V SÚŤAŽI „ĽUDIA MIMO ŠABLÓNY“.

   V priebehu mesiaca február a marec sa uskutočnila súťaž vyhlásená Denníkom N „Ľudia mimo šablóny“. Súťaž bola zameraná na problematiku tolerancie, diskriminácie, rôznorodosti a originality. Žiaci sa mohli zapojiť vo viacerých kategóriách - TEXT (písané slovo - esej, úvaha, príbeh, báseň, list), VIDEO, ART (fotografia, obrázok, maľba, komiks ...).

   Naša žiačka z 2.B triedy Chiara Bogáňová obsadila s portrétom mladej ženy v silnej konkurencii v kategórii ART vynikajúce 6. miesto.

 

Viac>>

 

 

 


VYJADRENIE SPOLUÚČASTI A SOLIDARITY S NAŠIM VÝCHODNÝM SUSEDOM.

   Náš školský parlament promptne zareagoval na vzniknutú situáciu na Ukrajine a zorganozoval aspoň symbolickú podporu ukrajinskému národu v náhlej a neľahkej situácii, v ktorej sa ocitli státisíce obyčajných ľudí. Hneď v utorok 1.3.2022 po príchode do školy z on-line vyučovania žiaci zapaľovali sviečky pred budovou školy na vyjadrenie spoluúčasti a solidarity s našim východným susedom.

 

Viac>>

 

 

 

 


„NAJVÄČŠÍM ŠŤASTÍM PRE ĽUDSKÚ SPOLOČNOSŤ JE MIER.“

Lev Nikolajevič Tolstoj

(Diskusný príspevok)

Z hodín SJL

Vážená pani profesorka, drahé spolužiačky!

Dovoľte mi, aby som sa aj ja vyjadrila k aktuálnej situácii na Ukrajine, ktorej sme v posledných dňoch svedkami.

Viac>>

 


VALENTÍNSKA POŠTA

Odhoďme predsudky komerčnosti, sviatok sv. Valentína má aj hlbší, historický význam. Panovník Klaudius, cisár Rímskej ríše, sa počas vojen rozhodol zrušiť sviatosť manželstva, domnieval sa, že slobodní muži boli v armáde podstatne väčším prínosom pre ríšu. Ich srdciam však nedokázal rozkázať, zamilované páry si stále túžili vyriecť svoje sľuby. Sv. Valentín, kňaz a lekár, im podľa kresťanskej legendy umožnil zobrať sa, avšak v tajnosti. Keď sa to cisár dozvedel, potrestal ho krutou smrťou. Sviatok sv. Valentína sa začal oslavovať 14. februára, kedy sa aj príroda zobúdza zo zimného spánku a vtáky začínajú svoje svadobné tance. O niekoľko storočí neskôr poslal z londýnskeho väzenia svojej milej prvú „valentínku“ orleanský vojvoda Charles. V 19. storočí sa táto milá tradícia rozšírila po celej Európe ba i za oceán a odvtedy si ľudia po celom svete vyrábajú svätovalentínske pozdravy. Kúsok srdca, darovaný na papieri ľuďom, ktorí pre nás veľa znamenajú. Partnerovi či partnerke, rodičom, priateľom, ale i kolegom a učiteľom.

Viac>>

 

 

 


FAŠIANGOVÉ OBYČAJE NA NAŠEJ ŠKOLE

   Obdobie fašiangov v nás mnohých evokuuje dlhé sprievody v bláznivých maskách plné spevu, radosti a tradičných jedál. Radostný čas prichádzajúci po vianočných sviatkoch sa začína na Troch kráľov a končí Popolcovou stredou. Týmto dňom v našich domovoch končí veselie a utíchneme do štyridsaťdňového pôstu.

Viac>>

 

Pozrite si video

 


Z TRIEDNICKÝCH HODÍN NA TÉMU MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOV

Bez dažďa kvety nenarastú

(citový denník)

Listy padali pomaly zo stromov na vlhkú, popršanú zem. Auto zastavilo pred neznámym miestom, ktoré oddnes malo byť jej druhým domovom. Septembrové počasie akoby odrážalo jej pocity, sem-tam plač, neistota, strach, no zároveň obrovská viera, že bude dobre. Tá viera v dobro, ktorú v sebe nosila, občas prerastala do naivity. Verila, že keď sa ku všetkým bude správať krásne, milo a láskavo, budú ju mať radi, budú sa k nej správať rovnako. Takáto bola Lea – nekonečne láskavá, empatická, ale aj očarujúco naivná.

Viac>>


TVORIVO O PREDSUDKOCH A STEREOTYPOCH NA HODINE OBČIANSKEJ NÁUKY

Stereotypy v každom štáte,

tie dnes už všade máte.

Žena v kuchyni má od rána stáť,

muž má ráno vstať, peniaze zarobiť, vypiť si a ísť spať.

Muž slzu zo seba dať von nemôže,

žena sa pri chorom dieťati, aj keď nevládze,
vždy pozbiera a pomôže.

Dúfam, že raz bude existovať skutočná rovnoprávnosť,

a nie len význam ženy pre muža  známy ako -  poddanosť.

                                                  Alexandra Marčičiaková (1.A)

 


ZAČNI PÍSAŤ SVOJ ROK 2022 ALEBO NOVÝ ROK SO ŽŠR

   Rok 2021 nám priniesol mnoho skúšok. Otestoval našu trpezlivosť a naše odhodlanie. My sme sa nevzdali. Aj keď sme niekedy nevedeli, ktorým smerom sa uberať, mali sme chuť vkročiť na ľahšiu cestu, či sme sami nemali možnosť ukázať svoje silné stránky, určite nás mnoho naučil.

   Sme presvedčené, že každému dobre padne malé, príjemné prekvapenie, podpora, pochvala, či vľúdne slová, a tak sme sa s veľkou radosťou zapojili do milej aktivity Začni písať svoj rok 2022 alebo nový rok so ŽŠR, ktorú vyhlásila Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK) v novembri 2021 pre svoje členské žiacke školské rady. Aktivita bola zameraná na otvorenie nového roku 2022 na

Viac>>

Pozrite si video

 


OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU okresné kolo

 

   Dňa 13. januára 2022 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Celá súťaž prebiehala online formou. Za našu školu sa okresného kola zúčastnila Paulína Synaková (3.C). Súťažiace absolvovali test, v ktorom museli obhájiť svoje znalosti z gramatiky a lexikológie. Nasledovalo počúvanie s porozumením. Naša študentka Paulína Synaková úspešne postúpila do krajského kola!

 

Viac>>

 

 


SPOMIENKY NA KURZ OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA

   Pohľad na tieto zábery evokujú letné, jesenné, ale aj zimné spomienky na Kurz ochrany života a zdravia študentiek tretieho a štvrtého ročníka SOŠP Turčianske Teplice. Pohľady zo Zverovky, či Roháčov hovoria za všetko. Slovensko je krásne a žijú  tu ľudia, ktorí sú ochotní pomáhať jeden druhému aj v tých najťažších chvíľach a nejaký Covid ich nezrazi na kolená.

  Viac>>

 

 


„NECHAJTE MA BYŤ TAKOU, AKÁ SOM." - október 2021

  Tak znie názov putovnej výstavy, ktorá v rámci medzinárodného projektu predstavuje témy diskriminácie a predsudkov na životnom príbehu Anny Frankovej. Prvou školou, ktorá hostila výstavu tento školský rok, bola práve naša Stredná odborná škola pedagogická v Turčianskych Tepliciach. Počas celého mesiaca október niekoľko vybraných žiačok druhé ročníka, zaškolených fundovanými lektormi Nadácie Milana Šimečku, sprevádzalo výstavou nielen svojich rovesníkov.

Viac>>

 


NETRADIČNÝ PANDEMICKÝ MIKULÁŠ - 6.12.2021

   V pondelok 6.12. 2021 sme na našej škole oslavovali sviatok svätého Mikuláša. Študenti a dokonca aj niektorí učitelia prišli do školy oblečení ako čerti, anjeli a Mikulášovia. Ak si študenti vyberali kostýmy podľa ich správania, zistili by ste, že na našej škole je veľa nezbedných čertov, ale tiež aj dosť krásnych anjelov. Niektorí študenti svoje kostýmy mali prepracované do posledného detailu.

   Z dôvodu opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 sa triedy nemohli miešať, ale dobrá nálada na škole v tento deň určite nechýbala. Študenti sa zarána promenádovali po chodbách vo svojich kostýmoch, fotili sa vo svojich triedach počas dňa a všade bolo počuť veľa smiechu a vianočných pesničiek.

Viac>>

 

Pozrite si video

 

 


ČERVENÉ STUŽKY AJ NA NAŠEJ ŠKOLE - 1.12.2021

   Nosenie symbolickej červenej stužky je značkou pre upevňovanie povedomia o AIDS. Je to získaný syndróm imunitnej nedostatočnosti a posledné štádium infekcie HIV. Tento syndróm začali vedci pozorovať v USA v roku 1981, kvôli narastajúcemu počtu ľudí s podobnými príznakmi. Horúčka, hnačka, anémia, únava, znížená imunita, ochorenia lymfatických uzlín, výrazné a rýchle zníženie telesnej hmotnosti, ale i zhubné nádory kože a vnútorných orgánov. To všetko sú príznaky ochorenia, pred ktorým ľudia mnohokrát zatvárajú oči. Prenos tejto choroby nie je len pri nechránenom pohlavnom styku, ale i pri kontakte s infikovanou krvou, ako je transfúzia krvi, či už v tehotenstve alebo pri pôrode. Veľa ľudí, ktorí trpia touto chorobou, sú v tom úplne nevinne, preto je dôležité, byť informovaný a ukázať im, že v tom nie sú sami.

Viac>>

Pozrite si video

 


OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU - ŠKOLSKÉ KOLO - 26.11.2021

   Dňa 26.11.2021 sa konalo Školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 9 žiačok. Ďakujeme im za ich snahu a účasť. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa súťaž konala prezenčne aj online formou. Žiačky umiestnené na prvých štyroch miestach patria podľa počtu získaných bodov medzi úspešné riešiteľky.

 

Viac>>

 

 


ÚSPEŠNÉ ÚČASTNÍČKY PROGRAMU DofE

   Zvládli to aj počas pandémie!
  Podstatou Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu je osobná výzva. Každý z nás je iný a rovnako sa rôznia aj ciele, ktoré si zvolia mladí ľudia pre absolvovanie programu. Naše úspešné absolventky, Claudia Bartová a Petra Benková a žiačky 3.B – Alexandra Turoňová a Ema Sárköziová prijali túto výzvu počas minulého školského roka    a plnili svoje ciele v štyroch oblastiach

Viac>>

 


DEŇ POZITÍVNEHO MYSLENIA - 13.9.2021

   Deň 13. september je medzinárodný deň pozitívneho myslenia. Jeho hlavou myšlienkou je zvýšenie povedomia ľudí o vplyve myslenia a optimizmu na zdravie a na život človeka. Optimistický duch zvyšuje obranyschopnosť i lepší psychický a fyzický stav človeka. ,,Teraz je už aj vedecky potvrdené, že pozitívne myslenie je 100x účinnejšie než negatívne.” (Michael Bernard Beckwith)

Viac>>

 

 


VEĽKÝ BOJOVNÍK MAŤKO

    "Pre nás je to veľká pomoc, keď neprší, aspoň kvapka padne.“ Takto nás vítala pani Gitka, mamina Maťka, ktorá sa rozhodla, že budú zbierať pet vrchnáky, aby si aspoň nejako pomohli v ťažkej situácii.

   Maťko z Pekliny má totiž toľko diagnóz, že pri ich vymenovaní vám naskočí husia koža, zabolí srdce i duša. Má DMO, spastickú kvadruparézu, oslabený krčný pletenec, zrastené prsty na pravej rúčke, vysoké pečeňové testy, z metabolickej stránky rozvrat vnútorného prostredia, znížený rastový hormón a zachádzanie pravého očka. I napriek týmto mnohým závažným diagnózam, je to veľký bojovník. A nie len on, ale aj jeho rodina, ktorá sa snaží pre neho len o to najlepšie akýmkoľvek dostupným spôsobom.

Viac>>

 

 


MLADÍ ĽUDIA NA ISLANDE A NA SLOVENSKU - 15.10.2021

   V piatok 15. októbra 2021 sme sa, spolu so zástupkyňou školy PhDr. Annou Badínovou, zúčastnili sieťového seminára projektu #VISIONS xCHANCES, ktorý zorganizoval Vidiecky parlament na Slovensku pod názvom Práca s mládežou vo vidieckych oblastiach na Islande
 a na Slovensku
v obci Žabokreky.

Viac>>

 


PEDAGOGIKA V RÝMOCH

 

 

Trieda I.B tvorila na vyučovacej hodine Pedagogika krátke básne o pedagogike a základných pojmoch z pedagogiky.

 

Viac>>

 

 

 

 


A prišiel Deň „D“ ... - 8.10.2021

     Deň 8. október 2021 už bude pre  moju IV. C jedným z tých najdôležitejších dní v živote, zamieša sa medzi tie ostatné – výnimočné, ako sú napr. spoznanie toho pravého, skúšky na VŠ, promócie, svadba, narodenie dieťatka – všetky sú jedinečné, a preto nezabudnuteľné, a aj ten 8. október  - Deň slávnostného odovzdávania stužiek -  bude taký.

 

Viac>>

 


Hodina slohu trochu inak alebo  ČO ĽUDSKÉ OČI I DUŠA DOKÁŽU OPÍSAŤ

Hodina slovenského jazyka a literatúry s II. B sa začala návštevou Galérie Mikuláša Galandu, ktorej priestory na poschodí zaplnili obrazy maliara Jána Nehoslava Vrabca.  Slovanská mytológia a život našich predkov (v symbióze s prírodou -  s jej čistotou a pravdivosťou) sa stali zaujímavou témou slohových prác na najbližších hodinách SJL. Ponúkame aspoň zopár umeleckých opisov:

Viac>>

 

 

 


KVETY JARI NAVŠTÍVILI KVETY ZIMY

   Poetický nadpis tohto článočku (vypožičaný z jednej básnickej zbierky) najlepšie vystihuje stretnutie viacerých generácií na oslave konca leta v Domove sociálnych služieb v Turčianskych Tepliciach. 

   Obyvatelia i zamestnanci DSS oslávili  tohtoročnú úrodu v spoločnosti DFS Lúčik, pod vedením p. učiteľky Gabriely Očkajovej (našej bývalej študentky). Jeho vystúpením si pripomenuli zvyky, ktoré v minulosti

Viac>>

 


 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice