Valné zhromaždenie Rady mládeže Žilinského kraja

  V dňoch 20. a 21. mája 2022 sa dve členky z nášho školského parlamentu zúčastnili valného zhromaždenia RMŽK, ktoré sa konalo v Martine v penzióne Čierna pani, v ktorom boli obe spolu s ostatnými účastníkmi ubytované. Piatok zhromaždení zahájili zoznamovacími hrami a teambuldingom, ktoré mali utužiť ich kolektívy, ako aj pomôcť nadviazať nové kontakty. Po zoznamovacích aktivitách bola párty, na ktorej si členovia mohli zatancovať, alebo zahrať si spoločenské hry.

  Dňa 21. mája 2022 o deviatej hodine ráno začal 24. ročník valného zhromaždenia RMŽK, ktoré otvoril jej predseda Martin Šturek. Po privítaní, oboznámení s programom a úvodných slovách, nás rozdelili do tímov podľa regiónov Žilinského kraja, v ktorých mali účastníci vytvoriť plagát, na ktorom mali vyjadriť svoje názory ohľadom zlepšenia situácie a podmienok pre mladých ľudí vo svojom regióne. Po vytvorení plagátov nasledovala ich prezentácia. Následné nám členovia predsedníctva zrekapitulovali aktivity za rok 2021 a predstavili nám aj aktivity a projekty, ktoré sa uskutočnia v tomto roku. Darinka Černiková, riaditeľka kancelárie projektového riadenia RMŽK, nám predstavila finančný plán na rok 2022 a výdavky za rok 2021.

  Po prezentáciách nastal čas volieb nových členov do predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja, nového predsedu a členov kontrolnej komisie. Kandidáti na posty sa nám predstavili a následné prebehli verejné voľby. Do predsedníctva bola zvolená aj naša pani koordinátorka Natália Zajacová. Okrem nej boli do predsedníctva zvolení: Martin Šturek, Jana Jancová a Miloš Ďuratný. Predsedníčkou RMŽK sa stala Karin Grobarčíková. Do kontrolnej komisie boli zvolení: Lukáš  Švaňa, Alžbeta Kanáliková a Dušan Václav. Po vyhlásení nových členov a nového predsedu prebehlo spoločné fotenie sa a 24. ročník valného zhromaždenia skončil chutným obedom.

  Emília Anna Kováčová, medialistka ŠP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice