AKTUALITY


VÝLET ZA ODMENU - 13.9.2022

  „Existuje láska skutku a láska srdca. Jedna je nám prikázaná, druhá sa nám dáva za odmenu.“ Toto sú slová francúzskeho teológa Bernarda z Clairvaux. Nielen ten, kto pomáha a robí dobré skutky, si zaslúži odmeny. Na našej škole sa každoročne udeľujú za výborné známky, vzornú dochádzku, nezištnú pomoc a aj za aktivity na rôznych podujatiach a úrovniach. Niekto má motiváciu mať dobré vysvedčenie len kvôli vysokej škole, niekto kvôli rodičom, iný kvôli sebe a niekomu sa jednoducho darí. 

Viac >>

 

 


PRIVÍTANIE ŠK. ROKA 2022/2023

  Kto by to bol povedal, aby sa školský rok začal zábavou?! Študentky pomaly kráčali ku škole gaštanovou alejou, ktorou sa už ozývala hudba. Nový začiatok školského roka bol iný ako tie predošlé. Chladné septembrové ráno spríjemnili členky školského parlamentu pred školou stojacim študentkám veselými melódiami a spoločným tancom, čo prinieslo veľa smiechu a dobrej nálady. 

 

Viac >>

 

 


 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice