SÚŤAŽE v šk. roku 2019/2020

KRÁSA UMELECKÉHO SLOVA - 20.2.2020

   

   Dňa 20. 2.  2020, v tento magický deň,  sa v SOŠ P konali recitačné súťaže Hviezdoslavov Kubín, Štúrov pamätník a Vansovej Lomnička.  Takmer 60 študentiek našej školy malo možnosť predviesť svoj talent v dvoch kategóriách – prednes poézie a prózy od slovenských i svetových

Viac>>

 


Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - 28.11.2019

     

    Dňa 28. 11. 2019 sa v našej škole konala olympiáda zo SJL. Študenti boli rozdelení do dvoch kategórií: B- kategória – 1., 2. ročník, A- kategória – 3., 4. ročník. Olympiáda pozostávala z dvoch častí: písomnej a ústnej.
 

Viac>>

 


Športom za červené stužky - školský volejbalový turnaj - 22.11.2019

   Dňa 22.11. 2019 (v piatok) pri príležitosti kampane boja proti HIV a AIDS Červené stužky sa uskutočnil školský volejbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili 4 družstvá. Súboj medzi jednotlivými tímami bol naozaj napínavý, a preto boli výsledné umiestnenia zaslúžené.

Viac>>

 


Školské kolo olympiády v anglickom jazyku - 8.11.2019

   Školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D – ktorá je určená pre stredné odborné školy, obchodné a hotelové akadémie - sa uskutočnilo v piatok 8.novembra 2019. Súťaže sa zúčastnilo 13 študentiek 3. a 4. ročníka. Súťaž pozostávala z dvoch častí – písomnej a ústnej. V písomnej časti sa museli študentky popasovať s počúvaním s porozumením, prácou s neznámym textom a gramaticko-lexikálnym testom. Po krátkej prestávke 

Viac>>

 


Na chvíľu moderátorkou ... - 16.10.2019

   Dňa 16. 10. 2019 sa konala Sárova Bystrica regionálna súťaž mladých moderátorov v Martine, ktorej sa zúčastnilo 6 žiačok našej SOŠ P. Atmosféra bola už od rána veselá, krásne jesenné počasie nás naplnilo elánom, no keď sme uvideli 22 súťažiacich z martinských gymnázií či konzervatória, objavila sa aj tréma.

Viac>>

 


Okresné kolo turnaja v bedmintone žiačok SŠ - okresné kolo - 15.10.2019

    

   Dňa 15.10.2019 sme sa my, žiačky 1.B triedy – Patrícia Fidesová, Marianna Hlavoňová, Alexandra Turoňová a Eliška Tropeková zúčastnili turnaja v bedmintone. Súťaž sa konala v priestoroch telocvične Gymnázia Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach. Sily sme si zmerali s dievčatami z gymnázia, s ktorými sme hrali jednu štvorhru a dve dvojhry. Skončili sme na peknom 2.mieste v okresnom kole 

Viac>>


 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice