AKTUALITY v šk. roku 2023/2024


PÁTRANIE PO RADOSTI

   Keď sme hľadali, aké meno si zvolí naše hnutie, vybrali  sme si písmeno „R“, čiže „eRko“.

   Písmenom „R“ sa začína slovo RADOSŤ a o to vlastne ide. Pomôcť deťom rásť v radosti. Týmito slovami predstavila Mgr. Monika Vojtašáková žiačkam 2. ročníka poslanie a aktivity Hnutia kresťanských spoločenstiev detí. Deti prichádzajú na stretko a zažívajú ho ako otvorené spoločenstvo, ako bezpečné prostredie ale najmä, ako miesto svojho osobného rastu.

Viac >>

 


 VALENTÍN - 14.2.2024

   Valentín je sviatok lásky, kedy si ľudia pripomínajú, ako sa majú radi, ukazujú naviac, ako toho druhého milujú. Tento deň sa väčšinou spája s láskou partnerskou medzi mužom a ženou. Keďže my sme prevažne dievčenská škola, poňali sme Valentín ako sviatok priateľstva, lebo v dnešnej dobe je veľmi ťažké nájsť skutočného priateľa.

   Tak ako väčšina ľudí slávi Valentín 14. februára, ani naša škola nebola výnimkou. Červená a rúžová sú preň priam typickými farbami, a preto sme sa väčšina obliekli ako také sladké cukríky.

 

Viac >>

 

 


FAŠIANGOVÝ KARNEVAL DETÍ V MŠ DIVIAKY - 8.2.2024

   Dňa 8.2 2024 konečne nastal deň, kedy sa trieda 3. B s pani učiteľkou Tatianou Nátherovou vydala za deťmi materskej škole na dlho očakávaný karneval. V kultúrnom dome v Diviakoch sa ozývala hudba a šťastný smiech detí. Krásne masky, do ktorých sa deti obliekli a naše cigánky, ktoré si pripravili pútavý program pre deti, si atmosféru užívali. 

Viac >>

 

 


FAŠIANGY V MŠ V DOLNEJ ŠTUBNI - 8.2.2024

   Dňa 8.2.2024 si trieda III.D pripravila krátky folklórny program o fašiangoch pre našich najmenšich kamarátov v materskej škôlke v Dolnej Štubňi. Počas celého programu nás sprevádzali skvelé moderátorky Diana Nechalová a Sára Mikulínová. Nesmeli v ňom chýbať krátke ukážky o tradíciach a o tom ako to kedysi na fašiangoch bývalo. 

Viac >>

 

 


SPOZNAJ SVOJU EURÓPU - 30.1.2024

   Každý z nás by možno chcel precestovať svet. A ak nie svet, tak aspoň nejaké krajiny. Zistiť ich kultúru, ochutnať tradičné jedlo, vypočuť si ich hudbu, spoznať životný štýl a nastavenie miestnych ľudí. Európa je úžasný kontinent s množstvom zaujímavých krajín, a preto sme sa opäť tento rok na ňu zamerali v našom celoškolskom projekte Spoznaj svoju Európu, ktorý sa uskutočnil 30.1.2024. Síce sme hranice Slovenska neprekročili, no za jeden deň sme videli pätnásť európskych krajín, mnoho z nich dosť neznámych. Určite sa pýtate, ako je to možné? Vravíte si, veď to sa nedá! Ale ja vás presvedčím, že dá.

Viac >>

 


KRÁSA SLOVA - 7.2.2024

   Deň 7. február sa v našej škole niesol v znamení recitačných súťaží Hviezdoslavov Kubín a Štúrov pamätník (prednes poézie a prózy pre deti a mládež). 52 zúčastnených súťažilo v dvoch kategóriách – poézia,  próza.Pred odbornou porotou, zloženou zo slovenčinárok školy, zazneli ukážky zo zaujímavých literárnych diel našich i zahraničných spisovateľov. Básne striedali úryvky z románov, poviedok, esejí. Žánrová a interpretačná pestrosť a výborné výkony recitátorov  sťažili porote výber tých najlepších.

Viac >>

 

 


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 2.2.2024

Pozrite si aj videa:
   Hudobné schopnosti:
      Krátky zostrih

   Pohybové schopnosti: (uvádzame zostavy pre inšpiráciu)
      Krátky zostrih
     Zostava1 
(precvičuje majsterka sveta v discodance Alžbetka Hlavňová)
      Zostava2
      Zostava3

   Anglický jazyk:
      Pesnička

Viac >>

 


DOMA-VŠADE-DOBRE- NAJLEPŠIE - 1.2.2024

    Po náročnom dni v škole 1. februára, počas ktorého prebiehal projekt Spoznaj svoju Európu, ktorý vymyslel a zrealizoval náš školský parlament, sme sa my, jeho členovia, rozhodli trochu uvoľniť pri veľmi príjemnom predstavení DOMA-VŠADE-DOBRE-NAJLEPŠIE. Tento úctyhodný kúsok sa podarilo odohrať hercom zo Slovenského komorného divadla v Martine. 

  Ide o martinský autorský debut režiséra Mariána Amslera, ktorý sa prvý raz predstavil aj ako autor textu inscenácie.

Viac >>

 

 


NÁVŠTEVA Z ĎALEKEJ INDIE - 31.1.2024

  V kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach, nás svojou návštevou poctila pani veľvyslankyňa Indie. Našu školu reprezentovali tri druhácke triedy a okrem nás sedeli v hľadisku študenti gymnázia a žiaci ZŠ. Atmosféra bola uvoľnená a po pár základných informáciách o krajine, nasledovali odpovede na otázky nás, mladých ľudí. Pýtali sme sa najmä na školstvo alebo spoluprácu so Slovenskom. Odpovedala pozitívne, spolupráca týchto dvoch štátov je kladná už len z toho dôvodu, že medzi nami nie sú žiadne spory. Taktiež nás, aj vzhľadom k našej veľkosti, berú ako partnera a samostatnú 

Viac >>

 

 


VÍTANIE FAŠIANGOV S DEŤMI Z MŠ V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI - 23.1.2024

    Blíži sa obdobie Fašiangov, čas radosti, zábavy, hojnosti. Po dedine počuť smiech, spev, krásne tóny, ktoré vydávajú husle s harmonikou. Vidieť sprievod ľudí oblečených v kostýmoch a maskách ako vítajú Fašiangy.  A tak sme si takúto fašiangovú zábavu urobili aj my, v našej školskej knižnici. Dňa 26.1.2024 navštívili našu knižnicu žiaci z MŠ školská, pod vedením pani učiteľky Elenky Kubíkovej, dozvedeli sa o tom aj šašo 

Viac >>

 

 


FAŠIANGY NA ŠKOLE - 23.1.2024

   Fašiangy sú obdobie, kedy človek nemusí zodpovedať stereotypom dnešnej doby, môže si nasadiť masku, byť sám sebou a poriadne sa zabaviť. Presne o to išlo aj nášmu parlamentu, ktorý ohlásil Fašiangy na škole. Úlohou každého, kto sa chcel zapojiť, bolo vymyslieť si a prísť v daný deň do školy vo svojej maske, pričom mal možnosť súťažoť o výherné pozície.

Pozrite si aj video

Viac >>

 


OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU – OKRESNÉ KOLO

  Dňa 17. januára 2024 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Za našu školu sa okresného kola zúčastnila Sabina Štetková (IV.A). Súťažiaci absolvovali test, v ktorom museli obhájiť svoje znalosti z gramatiky a lexikológie a zručnosti v počúvaní a čítaní s porozumením. Nasledovala ústna časť – opis obrázkov a hranie rolí. Naša študentka Sabina Štetková získala najvyšší počet bodov a úspešne postúpila do krajského kola!

Srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole!

 

 

 


NÁŠ VODCA

To, aký máme pohľad na svet a spoločenské problémy v ňom, nám menia rôzne podnety, ktoré nás v živote obklopujú. Môže to byť napríklad aj film  Náš vodca, ktorý sme napäto sledovali na hodine občianskej náuky s pánom profesorom Uríkom.

 Témou filmu je neškodný projekt stredoškolského profesora pod názvom Diktatúra. Profesor sa snaží študentom priblížiť,  ako vyzerá vládna forma diktatúry. Všetko sa to odohráva za dverami triedy, kde to má aj zostať. Situácia sa postupne vyhrotí do takej miery, že samotnú diktatúru študenti začnú brať vážne. 

Viac >>

 

 


NOVÝ ROK SO ŠKOLSKÝM PARLAMENTOM

Na nový rok si väčšina ľudí dáva množstvo predsavzatí a cieľov. Niektorí ich splnia, niektorí čiastočne, no niektorí ich opäť nesplnia. Dávajú si ich práve preto, lebo nový rok sa im spája so začiatkom niečoho nového, krajšieho, lepšieho.
Náš školský parlament sa rozhodol hneď po nástupe do školy po vianočných prázdninách 9.1.2024 zavinšovať úprimné želania všetkým žiakom, pedagógom a zamestnancom školy v podobe vlastnoručne vyrobených pohľadníc, nového roku a v tomto duchu by sme ním chceli kráčať. 

 

Viac >>

 

 


ROZLÚČKA SO STARÝM ROKOM S VIANOČNOU NÁLADOU - 22.12.2023

    Deň 22.12.2023 bol posledný vyučovací  deň v starom roku. Rozlúčili sme sa s ním s vianočnou náladou. Deň sme zahájili vianočným koncertom, ktorý pripravili talentované žiačky pod vedením svojich učiteľov. Tvorivé žiačky mali príležitosť predať za symbolickú cenu svoje výrobky na vianočných trhoch. Ďalšou príležitosťou pre tvorivisť našich žiakov boli vianočné dielne, kde si žiačky mohli vyrobiť vianočné ozdoby a darčeky pre svojich milých a blízkych a tiež pokúsiť sa vykrútiť hlinené nádoby. No a ku rozlúčke so starým rokom určite patrí aj teplý vianočný punč, ktorý pre učiteľov a žiakov školy pripravil ŠP.

Viac >>

 

 


OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV A OLYMPIÁDA KRITICKÉHO MYSLENIA

  Školské kolo 26. ročníka Olympiády ľudských práv sa uskutočnilo 7. 12. 2023. Záštitu nad olympiádou, podobne ako po minulé ročníky, opätovne prevzala prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

 

Viac >>

 


ČARO DÁVNYCH TRADÍCII - 4.12.2023

   

   Žiačky spolu so svojimi učiteľkami Zuzanou Mikloškovou Mischurovou, Annou Čičmancovou a Dagmar Strmeňovou pripravili pre detičky z MŠ a žiakov z ŠKD ZŠ na Školskej  v Turč. Tepliciach krátky program pod názvom Čaro dávnych tradícii, v ktorom priblížili slovenské  tradície počas Adventu. 

 

 

Viac >>

 

 

 

 

 

 

 


ZIMNÁ SLÁVNOSŤ NA ŠKOLSKOM INTERNÁTE - 19.12.2023

   Na Školskom internáte sa so starým rokom rozlúčili excelentne - Zimnou slávnosťou, na ktorej vystúpili jednotlivé výchovné skupiny s programom. 

 

 

Viac >>

 

 

 


DARČEK PRE UČITEĽOV NA VIANOCE – POSTUP DO KRAJSKÉHO KOLA  OLYMPIÁDY ZO SJL - 14.12.2023

   Deň 14. december 2023 bol dôležitý pre naše študentky, ktoré si chceli overiť svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry.  Šikovné dievčatá sa pustili do plnenia troch disciplín:

 

Viac >>

 

 


ZRODENIE MLÁDEŽNÍCKEHO PARLAMENTU V ŽILINSKOM KRAJI

  Vo štvrtok 14. decembra 2023 sa štyri členky nášho parlamentu, Alexandra Marčičiaková, Natália Ďaďová, Klaudia Elizabeth Kevešová a Elizabeth Behan, zúčastnili na úvodnom stretnutí k nastaveniu Mládežníckeho parlamentu v Žilinskom kraji na SOŠ elektrotechnickej, ktorá na tento účel poskytla svoju aulu. Po oboznámení s programom stretnutia a krátkom úvode pani Gajdárovej, v ktorom predstavila hostí i vedúcu odboru

Viac >>

 


Z VÝSTAVKY METODIKY VÝTVARNEJ VÝCHOVY

 

Téma: voľné interpretácie umeleckých diel ako bola Aténska škola.

Vytvorili ich žiačky II.A a II.B triedy.

 

Pozrite si galériu fotografií (kliknutím na obrázok)

 

 

 

 


MIKULÁŠ ZAVÍTAL AJ DO ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

    Dňa 13.12. 2023 zavítali do školskej knižnice deti z MŠ Školská pod vedením svojej pani učiteľky Elenky Kubíkovej. Dozvedel sa o tom Mikuláš (Janka Králiková z II.B) a prišiel aj so svojou družinou (Miška   Zaťková z II.B, Kristínka Gaššová z I.D, Tatiana Fáblová zo IV.D). Spoločne si všetci zatancovali a nakoniec rozdali deťom sladkú odmenu. 

 

 

Viac >>

 

 

 


MIKULÁŠ ROZDÁVAL RADOSŤ V MIESTNEJ DSS I NA ŠKOLE

 Podvečer 5. decembra sa neoddeliteľne spája s radostným očakávaním Mikuláša, rozžiarenými očami detí a sladkosťami, ktoré poslušní drobci celý rok poctivo očakávajú. Často však zabúdame na tých najstarších, ktorí sa taktiež dokážu tešiť z maličkostí ako deti.

 

Viac >>

 


VĎAČNOSTI A UZNANIA NIKDY NIE JE DOSŤ

  Okolo nás žije mnoho ľudí, ktorým by bolo vhodné vyjadriť vďačnosť, uznanie a pozornosť. Nemusia robiť obrovské zmeny, no snažia sa drobnými krokmi robiť svet krajším, milším a ľudskejším. Ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2023 je priestor, kde práve týmto ľuďom svoju pozornosť, vďačnosť a úctu môže vyjadriť skupina obyvateľov, či organizácia zo Žilinského kraja.

Viac >>

 


TEAMBUILDING PRVÁKOV

  Počas minulého týždňa sa na našej škole uskutočnil teambuilding prvákov. Celý deň sa viedol v pozitívnej nálade. Hneď z rána sme si zahrali pohybové hry na prebratie, ktoré sa zdali zo začiatku jednoduché, no opak bol pravdou. Keď nám povedali, že nasledujúca aktivita sa bude týkať spoznávania sa, tak sme nechápali ako sa po troch mesiacoch môžeme ešte viac spoznať.

Viac >>

 


MIKULÁŠ V MŠ V HORNÝCH RAKOVCIACH - 6.12.2023

Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary…

a že to tak naozaj je, sa presvedčili deti v materskej škole v Horných Rakovciach. V stredu 6.12.2023 si dievčatá z 3.A pripravili Mikulášsky program pod vedením pani učiteľky Tumovej a Shabetia. Deti si užívali vystúpenie a s nadšením čakali na Mikuláša a jeho balíčky. 
 

Viac >>

 


MIKULÁŠ ZAVÍTAL AJ DO MŠ  V DIVIAKOCH - 6.12.2023

  Aj tento rok všetky deti z Materskej školy v Diviakoch s napätím očakávali, či ich navštívi Mikuláš. Zhromaždili sa v jednej triede a načúvali, kedy sa ozve cinkot zvončeka. Keď zvonček konečne zaznel, do triedy vstúpil Mikuláš, anjeli a čerti v podaní 3.B, ktorí predviedli deťom scénku, tanečné vystúpenie, hudobno – pohybové hry a spoločne spievali vianočné piesne. Nakoniec všetky deti Mikulášovi zaspievali, zarecitovali a s radosťou prijali balíčky plné dobrôt. 

Viac >>

 

 


KONFERENCIA ČERVENÉ STUŽKY - 1.12.2023

Popri tom, ako sa u nás v škole rozdávali červené stužky, sa malá partička zložená z troch parlamenťáčiek a pani koordinátorky, vybrala na konferenciu do Žiliny. Natália Halúsková, Alžbeta Mészárošová a Aneta Duchoňová spolu s Mgr. Natáliou Zajacovou zavítali do priestorov Mestského úradu v Žiline, kde sa pod záštitou Gymnázia sv. Františka s Assisi konal už 17. ročník celoslovenskej kampane Červených stužiek - boja proti AIDS.

Už pri vstupe na mestský úrad sme si pri prezenčných listinách nechali pripnúť červené stužky, symbol solidarity, a s nadšením si vzali informačný letáčik, ktorý s nami putoval do obrovskej konferenčnej miestnosti v priestoroch úradu. Okrem pani koordinátorky ani jedna z nás nevedela, čo má očakávať a až do oficiálneho uvítania sme všetky sedeli v napätí s neistými očakávaniami. Ako entrée sme od žiakov gymnázia, ktorí moderovali celú konferenciu, dostali poďakovanie za prijatie pozvania, zhrnutie toho, čo nás čaká a aj informácie o samotných organizátoroch.

 

 

Viac >>

 

 

 


DEŇ BOJA PROTI AIDS A HIV SO ŠKOLSKÝM PARLAMENTOM - 1.12.2023

  Piatok 1. decembra 2023 sa študenti našej školy obliekli do červených odevov, aby si pripomenuli významný svetový deň boja proti chorobe AIDS a HIV a zároveň vyjadrili solidaritu so všetkými trpiacimi týmto ochorením.

  Školský parlament spríjemnil tento deň študentom už pri príchode do školy, kde jeho členky s radosťou rozdávali červené stužky symbolizujúce našu jednotu v boji proti tejto vážnej chorobe. Študenti sa zastavovali, výmenou úsmevov vyjadrovali svoju podporu a z pozadia dotvárala atmosféru príjemná hudba.

 

Viac >>

 

 

 

 

 


ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU - 24.11.2023

   Školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D - sa uskutočnilo v piatok 24. novembra 2023. Súťaže sa zúčastnilo 22 študentiek a 1 študent našej školy. Súťaž pozostávala z dvoch častí – písomnej a ústnej. V písomnej časti na účastníkov čakalo počúvanie s porozumením, práca s neznámym textom a gramaticko-lexikálny test. Po krátkej prestávke nasledovala ústna časť pozostávajúca z opisu a porovnia obrázkov a zo situačnej úlohy.

  1.    1. miesto: Sabina Štetková, IV.A
  2.    2. miesto: Katarína Grigová, III.C
  3.    3. miesto: Sofia Hýroššová, IV.C

 

 

Viac >>

 

 


AJ ŠKOLSKÝ PARLAMENT TVORIA OBYČAJNÍ ŠTUDENTI

  Už prešiel nejaký ten piatok, odkedy sa členovia Školského parlamentu pri SOŠ pedagogickej v Turčianskych Tepliciach (ŠP) vrátili zo školenia pod záštitou Rady mládeže Žilinského kraja (neskôr ako RMŽK) s cieľom využiť nadobudnuté poznatky pre zlepšenie vzájomných vzťahov. Školenie v martinskej Čiernej pani nám poskytlo nový rozhľad a vedomosti v písaní a realizovaní projektov, ktoré neskôr môžeme využiť aj v profesijnom živote, nie len na škole. 

 

Viac >>

 

 


DOOBEDNÉ AKTIVITY V KNIŽNICI - VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

  Dňa 28. 11. 2023 - 30. 11. 2023 prebiehali v priestoroch knižnice Vianočné tvorivé dielne, do ktorých sa zapojili návštevníčky Knižnice. Úlohou dievčat bolo vymyslieť originálnu Vianočnú ozdobu, či už to bude ozdoba na stromček, alebo ju budeme môcť použiť ako dekoráciu na stôl.

  Dievčatá mali množstvo potrebného materiálu, z ktorého si mohli vybrať to svoje a použiť na dotvorenie ozdoby. Všetci, ktorí sa zapojili do tejto aktivity boli veľmi šikovní za čo majú moju veľkú pochvalu. 

 

Viac >>

 


DAJME VECIAM DRUHÚ ŠANCU - BURZA ZELENEJ ŠKOLY

  Každý z nás má v skrini také to miesto, kde si odkladá nenosené kúsky... No raz za čas treba toto miesto upratať a ak by ste chceli byť ešte k tomu aj eko, existuje tu jedna možnosť... Nepoužívané veci sa dajú ľahko využiť druhýkrát, môžu nájsť miesto v novej skrini...

  Práve preto sme sa vám my, Zelená škola, rozhodli vytvoriť akciu, tzv. upcycling. Teda po našom, burzu! Mali ste možnosť načrieť do zákutia knižnice, no pre tentokrát nie do deja knihy, no do deja našej burzy. Sme taktiež veľmi rady, že ste prišli v hojnom počte a dali ste veciam druhú šancu! Veríme, že vám poslúžia v šatníku  a s radosťou ich využijete...

  Vráťme sa však k jednému novembrovému dňu – k utorku 21.11.2023. Zdalo by sa, že bol u nás na škole obyčajný deň, no po slovách z rozhlasu bolo žiakom jasné, kde zavítajú cez prestávky. Knižnica.

Viac >>

 

 


ŠTUDENTKY SI VYSKÚŠALI PRÁCU LESNÍKA V RÁMCI PROJEKTU LESNÁ PEDAGOGIKA

  Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky Zvolen v rámci projektu LESU ZDAR – lesná pedagogika pre stredné školy organizovalo  22.10.2023 stretnutie študentiek 3. ročníka Strdnej pedagogickej školy Turčianske Teplice.

  V spolupráci so štátnym podnikom LESY SR, LS Martin sa v Kantorskej doline pri Sklabinskom Podzámku stretlo 22 študentiek s lesníkmi, aby im v rámci pokračovania projektu  - 2. deň s lesníkom predstavili prácu lesníka v reálnom prostredí lesa, o ktorý sa stará. Zámerom bolo aj poskytnúť možnosť vyskúšať si niektoré lesnícke činnosti pod dohľadom garanta projektu Dariny Výbohovej.

Viac >>

 


ERAZMUS+ - SOFIA HÝROŠŠOVÁ NA MEDZINÁRODNOM POBYTE V RUMUNSKU 

  I participated in a non-formal educational process between the dates 21.10.- 28.10.2023, which was focused on digital and graphical skills. We learned about visual thinking and more effective ways of communication on how to reach younger audiences with more simplicity and precision. 

  The project was situated in Romania, in a small peaceful village surrounded by the beautiful nature of Valea Doftanei. It was made by the organization Together Romania, and it’s all about reaching the youth and improving our skills so we can transport our newfound knowledge to others and help them with self-improvement. It is a great opportunity to find out more about cultures through ”Intercultural evenings” and explore the differences but also the similarities between every participating country. 

Viac >>

 


EXKURZIA PO STOPÁCH JÁNA AMOSA KOMENSKÉHO

  Jeden z mnohých sychravých utorkov bol niečím iný, výnimočný. 14. november sa vyznačoval absenciou 4.B a 4.C na chodbách, inak vždy živej školy. Avšak neflákali sme sa, vycestovali sme za hranice Slovenska, spoznať bližšie život Jána Amosa Komenského, významného pedagóga a osobnosť dejín, do Uhorského Brodu.

  Naša cesta sa začala o 6:30, ešte za tmy, keď sme si zaželali dobré ráno s pani učiteľkami Nátherovou a Krelovou, ktoré nám robili ochotný doprovod.

  Dve hodiny cesty sa niesli v pokojnom duchu a atmosfére plnej otázok, čo nás bude čakať. Na mieste musela vzniknúť ešte jedna rýchla fotka, no dobre priznávam, boli dve, pre každú triedu iná.

 

Viac >>

 

 


DEŇ ŠTUDENSTVA - 16.11.2023

  Pre mnohých Slovákov je 17. november 1989 jedným z najdôležitejších dátumov našej histórie. Znamenal začiatok konca totality a jej prevrat v demokratickú spoločnosť. Nežnú revolúciu ako zosobnenie pádu komunistického režimu nám dodnes pripomínajú špecifické miesta, pamätníky, heslá, výroky, filmy a piesne. Boli to však predovšetkým študenti, ktorí prejavili odvahu bojovať za slobodu, v ktorej v súčasnosti žijeme.

Viac >>

 

 


DEJEPISNO-VÝTVARNÁ EXKURZIA III.B a III.D

  Dňa 24. 10. 2023 sme sa my,  žiačky 3. B a 3. D triedy, zúčastnili dejepisno-výtvarnej exkurzie v sprievode pani učiteľky Emílie Javorníckej a pána učiteľa Tomáša Uríka.

  Vycestovali sme ráno okolo šiestej hodiny a v Seredi sme boli už v priebehu skorého dopoludnia.  V múzeu holokaustu sme naše poznávanie príbehov a pravdy začali v budove, kde nám pracovník múzea pustil krátke video, v ktorom bol spracovaný príbeh o rodine Steinerovej, ktorá vlastnila kníhkupectvo v Bratislave. Bohužiaľ, väčšina členov tejto rodiny zahynula v koncentračných táboroch. Následne sme si s ním prešli prezentáciu, vďaka ktorej sme sa dozvedeli množstvo pre nás nových informácií a viedli sme krátky dialóg. Po odbornej prednáške sme sa presunuli do prvej budovy, kde sa okrem iného nachádzali ikonické plagáty z obdobia 2. svetovej vojny.

 

Viac >>

 

 

 

 


FESTIVAL FARIEB

  Pani Jeseň je už skoro na konci svojej farebnej cesty. Listy začínajú pomaly opadávať a koruny stromov nám čoraz viac ukazujú svoju štruktúru. Mráz nám zafarbuje líčka na červeno a to je znamenie, že sa čoskoro ku nám dostaví pani Zima.

  Keďže študentky našej pedagogickej školy majú rady výzvy, tak sme sa ako členky školského parlamentu rozhodli opäť zorganizovať náš obľúbený Festival farieb, ktorý sa konal od 6. do 10.11.2023. Bola to výzva, pretože nie všetci máme v šatníku všetky farby. A o to v tomto týždni išlo.

  V pondelok ku nám zavítala farba žltá, ktorá nám pripomína usmievajúce sa slniečko. Keďže pondelky nie sú veľmi obľúbené, chceli sme hneď zo začiatku týždňa nakopnúť študentky pozitívnou farbou. V utorok sme sa premenili na modrú oblohu alebo belasé jazierka a v stredu na biele mráčiky. Vo štvrtok a piatok sme vymysleli celkom podobné farby, no každá je niečím výnimočná. 

 

POZRITE SI AJ KRÁTKE VIDEO 1
POZRITE SI AJ KRÁTKE VIDEO 2

 

Viac >>

 


MASARYKOVCI A TURIEC - 25.10.2023

  V tomto roku si pripomíname 105. výročie vzniku Československej republiky a 105, výročie prijatia Martinskej deklarácie. Pri tejto príležitosti OZ Step Art a Fond na podporu kultúry národnostnýcvh menšín  pripravili program MASARYKOVCI A TURIEC a zavítali s ním na pôdu našej školy.

 

Viac >>

 

 


NA HODINE METODIKY VÝTVARNEJ VÝCHOVY

  Žiačky 2.A a 2.B triedy na hodine Metotiky výtvarnej výchovy voľne spracovali umelecké dielo od renesančného maliara Raffaella Santi. Dielo má názov: Aténska škola. Žiačky na interpretáciu využili priestory školy, ktoré sa na to hodili a moderným spôsobom znázornili umelecké dielo. Vznikli zaujímavé interpretácie a žiačky si stvárnenie diela užili.

 

 

Viac >>

 

 


Z NÁSTENKY MVR ...

 

   Žiaci 1. ročníka na hodine MVR kreslili štúdie prírodnín, cez líniu, bod a zjednodušenú kresbu. Nakoniec použili tvar prírodniny ako šablónu na vytvorenie

 

 

 

Viac >>

 

 

 

 


ŠKOLA V POHYBE - 12.10.2023

  V rámci Európskeho týždňa športu sa dňa 12.10.2023 uskutočnila celoškolská akcia v chôdzi a behu.  Najskôr žiaci aj s učiteľmi strávili hodinku krásneho jesenného dňa prechádzkou po ešte krajšom teplickom parku, ktorý hýril všetkými farbami.

  Deň pod značkou „Škola v pohybe“ bol zavŕšený súťažou žiakov v behu na 1 500 m, ktorý bol zároveň 

Viac >>

 

 


FESTIVAL ĽUDSKOSTI - 26.10.2023

 ,,Múdrosť sa podobá potešeniu z kúpania, ľudskosť z putovania. Múdrosť očisťuje, ľudskosť posilňuje. Múdrosť plodí radosť, ľudskosť dlhovekosť.“ – Konfucius, čínsky filozof

  Na našej škole sa píše množstvo príbehov, nie však v knižných podobách, ale takých, ktoré formujú každého, kto sa ocitne na jej chodbách. Niekedy ich píšu žiaci, častejšie učitelia, ale tie najviditeľnejšie sa dejú vďaka spolupráci oboch strán, ktoré sa snaží spájať školský parlament. 

Viac >>

 


Sme majiteľmi titulu ZELENÁ ŠKOLA

   Elektroodpad

 Batérie, elektrospotrebiče, drobná elektronika, či väčšie zariadenia rozhodne nepatria do komunálneho odpadu. Aj my sa u nás na škole snažíme túto stopu znížiť a v roku 2020-2021 sme si v rámci výzvy Zelenej školy dali za cieľ zber podobného elektroodpadu. Doposiaľ sa nám podarilo spoločne vyzbierať 80 kg drobného elektroopadu.

                                               Triedenie

   Triedenie odpadu sa u nás v poslednej dobe stáva čím ďalej tým nevyhnutnejšie. Ani v rámci našej školy sme nezaspali na vavrínoch a po výzve v zbere elektroodpadu sme si stanovili za cieľ práve separovanie plastov a papiera. O pomoc sme v požiadali našu rodičovskú radu, Občianske združenie „Vzdelanie je základ budúcnosti“, o zabezpečenie zberných košov na triedený odpad. Vďaka nim sme mali možnosť zahájiť náš dvojročný cieľ v triedení odpadu. V roku sme 2021 sme vyhlásili súťaž o najoriginálnejšiu zbernú nádobu, ktorou sme mali ambíciu motivovať spolužiakov 

Viac >>

 

 


TVORIVÉ DIELNE V KNIŽNICI

   Dňa 24.10.2023 sa návštevníčky Knižnice mali  možnosť zapojiť do aktivity pod názvom: Tvorivé dielne v knižnici. Pri tejto aktivite naplno využívali  svoju fantáziu a tvorivosť. Ich úlohou bolo vyrobiť figurky, alebo zvieratká z gaštanov. Pomáhali si prírodným materiálom a to  listami, šuškami, čečinou, špajdlami, špáradlami, dokonca mali možnosť na dozdobenie svojich figuriek použiť aj klinčeky (na oči), alebo bobkový list (na krídla, prípadne chvost), či šošovicu

Viac >>

 


DEJEPISNO-VÝTVARNÁ EXKURZIA III.C

  Dňa 17. 10 2023 sme sa my, žiaci tretieho ročníka v sprievode pána učiteľa Uríka a pani učiteľky Jurečkovej zúčastnili dejepisno-výtvarnej exkurzie.

  Začali sme veľmi vážnou témou, našou prvou zastávkou bolo múzeum holokaustu v Seredi. Holokaust si treba pripomínať, aby sa nič podobné už nezopakovalo. 

Viac >>

 

 


ODMENA V OBJATIACH ...

  Ide o jednu z najkrajších odmien a keď sa k nej pridajú slová vďaky, jej účinok sa zdvojnásobí.  Aj mne sa ušlo tejto „terapie“  od bývalých študentov, študentiek našej SOŠ pedagogickej.

  Najprv sme si svoje poškolské osudy vyrozprávali  s mojou  IV. K (2008/2009), a potom, o pár týždňov  neskôr,  ...

Viac >>

 


ŠARKANIÁDA

  Za oknami jeseň krásne zafarbila lístie na stromoch a silný vietor šepkal konárom svoje tajomstvá. Ideálny deň na jesenné radovánky - púšťanie šarkanov!

  V chladné piatkové ráno 20. októbra 2023 nás na chodbe privítal školský parlament s úsmevom na tvári a chytľavými melódiami, ktoré okrem členiek parlamentu postupne roztancovali aj študentky prichádzajúce do školy, ktoré prinášali na avizované piatkové podujatie svoje kreatívne šarkany. 

Viac >>

 POZRITE SI AJ VIDEO

 

 


II.A V DIVADLE

  Jedného večera sme sa rozhodli, že sa my, trieda 2.A spolu s našou triednou učiteľkou Nátherovou, vyberieme do divadla. Naša spolužiačka Viki, ktorá sa v tom vyzná pre nás vybrala komédiu Fóbie. Všetky sme boli zvedavé, o čo pôjde. Každá z nás sa vyobliekala ako najkrajšie vedela a o 18:30 sme už pohodlbe sedeli v očakávaní skvelej zábavy. A naše očakávania boli naplnené. Divadlom sa ozývali výbuchy smiechu našej pani učiteľky Nátherovej a jej humorné prirovnania boli na popukanie. Všetky sme sa výborne bavili.

Viac >>

 


12. ROČNÍK CELOSLOVENSKÉHO PROJEKTU: ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

  TÉMA: HRDINOVIA DETEKTÍVNYCH ROMÁNOV

  Aj tento rok mala naša škola možnosť zapojiť sa do celoslovenského projektu: Záložka do knihy spája školy. Dohtoročnou témou boli Hrdinovia detektívnych románov. Po druhýkrát sme mali možnosť spolupracovať so SOŠ pre žiakov so zdravotným postihnutím v Bratislave. Tak ako naši žiaci, tak aj žiaci z našej Partnerskej školy si mohli s nami vzájomne vymeniť záložky na danú tému, nadviazať nové kontakty a taktiež nájsť lásku k čítaniu kníh, ktoré sú niekedy našim dobrým kamarátom pri trávení voľných chvíľ. Pri realizácii tohto projektu mi pomohla pani Mgr. Vlasta Števková a žiaci 1.ročníkov, za čo im patrí moja veľká vďaka

 

 

Viac >>

 

 

 


TEAMBUIDING ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU V DIVADLE

  V ten večer, keď sa zdvihla opona, rozsvietili sa reflektory a prvé repliky hercov sa ozvali javiskom, pódium ožilo a my sme sa ocitli v úplne inom svete. Podvádzanie ako životný štýl, ako zamestnanie, umenie či zmysel života, toto bolo témou divadelného predstavenia Hráči v Slovenskom komornom divadle v Martine.

  Dňa 3.10.2023 kroky nás školského parlamentu spolu s našou pani koordinátorkou Mgr. Natáliou Zajacovou opäť zamierili na miesto, kde vzniká umenie. Divadelné predstavenie Hráči nám priblížilo spoločensko-kritický obraz sveta. Inteligentná komédia s typickým Gogoľovým cynizmom a smiechom cez slzy prekročila hranice svojej doby a úžasným nadčasovým spôsobom poukázala aj na problémy nečestnosti a korupcie v súčasnej spoločnosti.

Viac >>

 

 


DOOBEDNÉ AKTIVITKY V KNIŽNICI - 2.- 6.10.2023

 

 

  Dňa 6.10.2023 sa do kvízu z diela Harry Potter zapojili študentky, ktoré pravideľne navšte-vujú cez prestávky knižnicu a zapájajú sa do doobedných aktivít. Úspešnosť bola veľmi dobrá. Dievčatá mali veľký prehľad v danom diele a tak im nerobilo problém odpovedať na každú otázku správne. 

  Dňa 4.10.2023 sa do  kvízu k dielu After  zapojilo 11 dievčat. Úspešňosť bola veľmi dobrá. Plný počet bodov dosiahlo 8 dievčat, ktoré boli odmenené (vrecúškom so sladkým prekvapením). 

 

Viac >>

 

 

 

 


KEĎ ZABERÚ MOTIVAČNÉ JEDNOTKY ALEBO VERNISÁŽ IGORA CVACHA

  V polovičke septembra sme sa s kamarátkou zúčastnili vernisáže v Galérii Mikuláša Galandu. Hneď, ako sme do nej vstúpili, uvítala nás veľmi milá sprievodkyňa a taktiež (nečakane J ) naša skvelá pani profesorka triedna.
  Pôvodne sme tam ani neplánovali ísť, no pani profesorka nám za to sľúbila motivačnú jednotku. No a nevyužite to!  Výstava ma veľmi milo prekvapila, čo sa, bohužiaľ, o mojej kamarátke veľmi povedať nedalo.
  Hovorila, že sa jej tam nechce byť, ale po chvíli som už v jej očiach videla, že je z obrazov Igora Cvacha dojatá.
  S   úsmevom som chodila okolo jeho diel, takmer každé jedno som si fotila. Tie farby boli naozaj prekrásne.

 

 

Viac >>

 

 

 


DNI PARLAMENTU

  Na začiatku každého školského roku sa tešíme na nové tváre, ktoré patria prváčikom. Tieto tváre zvyčajne odzrkadľujú zmätok spojený s novými priestormi, novými predmetmi a novými ľuďmi, ktorí ich obklopujú. Úlohou školského parlamentu je pomôcť im sa v tomto novom prostredí zorientovať. Preto sme v dňoch 21. a 22. septembra 2023 pozvali žiačky prvých ročníkov do starej telocvične, kde sme sa predstavili a priblížili im úlohu, funkciu a činnosť školského parlamentu. Dňa 21. septembra sme takto informovali triedy 1.A a 1.D a druhý deň sme sa stretli so žiačkami z tried 1.C a 1.B.

 

Viac >>

 

 

 

 

 


VÝLET ZA ODMENU - 18.9.2023

  „Bez ambícií človek nič nezačne. Bez práce človek nič nedokončí. Odmenu vám nepošlú, musíte si ju získať.“ Toto sú slová Ralpha Waldo Emersona, ktorý svojimi slovami podčiarkol to, že odmenu nedostaneme len tak za nič, ale musíme si ju svojimi činmi zaslúžiť. Presne tak to funguje aj na našej škole. Každoročne sa organizuje výlet za odmenu, kedy triedni učitelia vyberú dvoch najusilovnejších žiakov svojej triedy, ktorí si výlet za odmenu naozaj zaslúžia. Tohto výletu sa zúčastňujú aj členky školského parlamentu, 

Viac >>

 

 


DEŇ MOTÝĽOV - DEŇ POZITÍVNEHO MYSLENIA

  Nie je to tak dávno, čo nám prázdniny dali posledné zbohom. Povedzme si úprimne, málo študentov v tomto období myslí pozitívne. Je sychravo, prichádzajú povinnosti, ranné vstávanie, písanie poznámok, učenie, písomky... Preto sme sa rozhodli, že my členky školského parlamentu spríjemníme tieto ťažké študentské dni usporiadaním podujatia, ktorým si zároveň pripomenieme  Medzinárodný deň pozitívneho myslenia pripadajúci na 13.9., no my sme si ho naplánovali na 19. septembra. Predtým dostali študentky jasnú informáciu, že ich úlohou bude vytvoriť motýlí lapač snov a zostaviť pozitívnu báseň pre celú triedu, ktorá ich bude sprevádzať počas celého roka.

  Všetky žiačky sme ráno 19. septembra 2023 privítali pozitívnou hudbou, ktorá sa ozývala dlhými a možno trochu aj studenými chodbami našej školy. Niektoré líčka sa dokonca nezaobišli bez nakresleného srdiečka na tvári. Bolo úžasné sledovať rozžiarené tváre aj v taký sychravý deň.

Viac >>

 

 


ÚČELOVÉ CVIČENIE - 14.9.2023

   Na deň 14.9.2023 bolo naplánované účelové cvičenie.  Začalo poplachom, pretože horelo na našej škole a preto sme rýchlo vybehli zo školy von a to  ... do dažďa. Po dlhšom čase zatienili slniečko dažďové mraky a celkom husto sa rozpršalo. Keďže počasie neprialo naplánovanej únikovej ceste po trase okolo Teplíc, organizátori sa rozhodli, že výnimočne si pomeriame sily v šikovnosti a pripravili pre nás rôzne úlohy. Naša škola sa premenila na malé mravenisko, žiaci sa postupne presúvali zo stanovišťa na stanovište a vykonávali rôzne úlohy. Bola že to zábava...

 

Viac >>

 

 

 


NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE ŠKOLSKÝCH PARLAMENTOV V REGIÓNE TURIEC

  Ani nevieme ako, a zas tu máme september. Prázdniny ubehli ako voda a študenti sa znovu vrátili do školských lavíc k svojim povinnostiam. My, školský  parlament, však nezaháľame, pretože sme sa hneď druhý týždeň, t.j. 11. – 12.9. 2023, zúčastnili prvého tohtoročného workshopu, ktorý organizovala RADA MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA pod názvom Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov.

 

Viac >>

 

 

 


ZAHÁJENIE NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA - 4.9.2023

  Prázdniny ubehli ako voda a po dvoch mesiacoch oddychu, zábavy a vyhrievania sa na slniečku sme zase stáli na školskom nádvorí a tentoraz za účelom privítania nového školského roka. Po uvítacích slovách pani riaditeľky a po kratkom programe sa žiaci rozbehli do svojich tried a

.... školský rok 2023/2024 mohol začať...

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice