Exkurzia III.A triedy v DSS Méta Martin

  Dňa 16.6.2022 sa naša trieda 3.A zúčastnila veľmi inšpiratívnej exkurzie v DSS Martin – je to zariadenie, ktoré poskytuje ambulantnú a týždennú formu sociálnej služby ľuďom s mentálnym postihnutím spojeným s narušenou komunikačnou schopnosťou, telesným, či zmyslovým postihnutím. Ich poslaním je poskytovať sociálne služby komunitného charakteru, ktoré umožňujú zmysluplné žitie a trávenie voľného času s využitím ich prirodzených zdrojov a primeranej podpory, s cieľom pripraviť ich na samostatný život ako rovnocenných občanov tejto spoločnosti. Klientom sociálnej služby  s nízkou a strednou mierou podpory ponúka dané zariadenie odborné  vedenie pri osvojovaní si sebaobslužných, sociálnych, komunikačných a pracovných zručností. Klientom s vysokou mierou podpory poskytujú polohovanie, prebaľovanie, kŕmenie a rozvoj zmyslových podnetov metódou snoezelen terapie a krátkymi vychádzkami do okolia.  Spoločne zvládajú jednoduché pracovné úkony. Podporujú primeranú verbálnu i neverbálnu komunikáciu a dorozumievanie. Uskutočňujú rehabilitácie fyzických funkcií klientov pod vedením fyzioterapeuta. Pre svojich klientov  majú zriadenú keramickú, výtvarnú a textilnú dielňu.  Vyrábajú darčekové a dekoračné predmety najmä z keramickej hliny, maľujú obrazy, tkajú koberčeky. Ich výrobky je možné  si zakúpiť na predajných trhoch DSS Méta.

  My sme mali tú možnosť zoznámiť sa so životom klientov v tomto zariadení. Na úvod nám vedúca zamestnankyňa predstavila ich zariadenie, režim dňa, porozprávala nám o činnostiach, ktoré majú každý deň pripravené pre svojich klientov. Mohli sme vstúpiť do jednotlivých miestností, či dielní, kde sme na vlastné oči videli, ako pracujú. Tak ako zamestnanci tak klienti boli k nám veľmi prívetiví, komunikatívni, odpovedali na naše otázky a do aktivít zapájali aj nás. Sme veľmi vďačné za túto skúsenosť a sme rady, že sme mali možnosť stráviť jeden pekný deň s ľuďmi v zariadení DSS Méta Martin pod vedením našich vyučujúcich praxe Mgr. Hany Laurovej a PaedDr. Magdalény Kremnickej.

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice