Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo - 16.11.2020

 

   Dňa 16.11. 2020 sa konalo online Školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

 

  Súťaže sa zúčastnilo 9 žiačok. Ďakujeme im za ich snahu a účasť. Určite to bola pre všetkých nová skúsenosť vzhľadom na netradičnú formu realizácie. Podmienky boli o to náročnejšie, že celá súťaž sa konala online formou.

 

  Školské kolo bolo rozdelené na dve časti: písomnú a ústnu časť. Na postup do ústneho kola museli žiačky dosiahnuť hranicu 60% z písomnej časti. Na ústnu časť postúpili žiačky, ktoré sa delia o prvé štyri miesta (viď fotografia).

 

   Výsledky Školského kola olympiády v anglickom jazyku v roku 2020/2021:

 

1. miesto Eva Serdelová (4.C.)

2. miesto Ema Tkáčová (4.D.)

3. miesto Sabina Šteková (1.A.)

4. miesto Ema Gloneková (3.C.)

5. miesto Zuzana Jana Gulášová (3.D.), Andrea Beňová (4.A.), Kristína Kazarová (3.D.), Michaela Mrázová (1.C.), Katarína Ľudviková (4.D.)

 

Skúšobná komisia srdečne gratuluje všetkým k dosiahnutému úspechu!

 

Mgr. Mária Dorková

Mgr. Magdaléna Nedelová, PhDr.

Mgr. Lenka Chrobáková - Línerová

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice