Akcie poriadané ŽŠR v šk. roku 2020/2021


CENA ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2020 

   Život nám prináša mnoho príležitostí a je len na nás, ako sa k nim postavíme, ako nás zmenia a kým sa staneme. Vďaka svojim schopnostiam môžeme robiť veci, ktoré nás bavia, zdokonaľovať sa v nich a robiť šťastnými seba a ľudí okolo.  Po celom svete sa organizujú rôzne súťaže a ocenenia talentu, práce, či humánnosti, pričom naše Slovensko nie je výnimkou.   

V rámci Žilinského kraja sa už 5. rok udeľuje Cena za aktívne občianstvo a ľudskosť, ktorú organizuje Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK) pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera

Viac>>

 


CESTA ZA POZNANÍM - 24.-26.9.2020

„Zdokonaľovanie seba samého je základným kameňom vývinu a morálneho rozvoja.“ Frederike Ryder

 

Viac>>

 


Medzinárodný deň čokolády a pozitívneho myslenia - 13.9.2020

   Číslo 13 je v mnohých kultúrach považované za akési nešťastné číslo privolávajúce smútok a smolu. Mnohí však nevieme prečo. Jedna povera hovorí o biblických koreňoch, kedy pri poslednej večeri sedelo 12 apoštolov a za trinásteho bol považovaný Judáš, ktorý Krista zradil. Ďalší numerológovia pripisujú strach

Viac>>

 

 


DNI RADY - 8.-11.9.2020

   Na začiatku školského roka sa stretávame s novými tvárami, ktoré patria prvákom. Tieto tváre sú zvyčajne zmätené z nového priestoru a ľudí okolo seba.

   Úlohou žiackej školskej rady je napraviť to! A preto sme sa v dňoch od 8. do 11. septembra 2020 vybrali do prváckych tried, kde sme sa predstavili a priblížili úlohu, funkciu a činnosť rady na škole.  

Viac>>

 

 


Zbierka školských potrieb pre Slovenskú katolícku charitu - 7.9.2020

   Dňa 7. sep tembra 2020, t.j. v pondelok, sa na našej škole konala zbierka školských potrieb. Túto zbierku každoročne organizuje Slovenská katolícka charita, ktorá pomáha deťom so sociálne znevýhodnených rodín či detských domovov. Do tejto zbierky sa zapojilo aj pár tried z našej školy – 1.C, 2.B, 2.C, 3.D.  Zbierka sa konala v zasadačke žiackej školskej rady.

Viac>>

 


 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice