Zoznam tried › Trieda II.KPŠ

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.KPŠII.AII.BII.CII.DII.KPŠIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.D
Triedny učiteľ: Ing. Gabriela Rafajová
Odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 1 a dievčat: 24
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Anna Badínová
2    Marcela Belková
3    Andrea Cibulová
4    Lucia Galanová
5    Janka Gašparidesová
7    Alžbeta Hodásová
8    Jana Keliarová
9    Anna Kramárová
11    Veronika Kucháriková
12    Alena Lacková
13    Michala Lettrichová
14    Mária Majdanová
15    Janka Mazuchová
16    Simona Mezeiová
17    Peter Novotný
18    Andrea Olbertová
20    Miroslava Pavlišová
22    Zuzana Riečičiar Tavelová
23    Dana Sopociová
24    Lenka Staňová
25    Lenka Tkáčová
26    Aneta Jančovičová
27    Ľubica Ursacherová
28    Mária Vagová
29    Zuzana Vážanová

© aScAgenda 2020.0.1203 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.02.2020

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice