Zoznam tried › Trieda II.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.KPŠIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.D
Triedny učiteľ: Mgr. Emília Javornícka
Zástupca: Mgr. Viera Weissová
Odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Počet žiakov: 25 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Simona Bošková
2    Patrícia Bučková
3    Sofia Buchalová
4    Dominika Droštínová
5    Timea Forróová
6    Magdaléna Franková
8    Terézia Hešková
9    Simona Hubená
10    Monika Jambrichová
12    Nina Kollárová
13    Zuzana Kováčová
14    Nina Marková
15    Lenka Medveďová
16    Karin Mincová
18    Anna Ridzoňová
19    Zuzana Rohoňová
20    Radka Skaličanová
21    Lucia Svetláková
22    Paulína Synaková
23    Nikola Šeligová
26    Erika Trajová
28    Barbora Vavrová
29    Simona Vorčáková
30    Klára Zavadzanová
32    Michaela Jozefčiaková

© aScAgenda 2021.0.1236 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.09.2020

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice