Nový rok so školským parlamentom

Na nový rok si väčšina ľudí dáva množstvo predsavzatí a cieľov. Niektorí ich splnia, niektorí čiastočne, no niektorí ich opäť nesplnia. Dávajú si ich práve preto, lebo nový rok sa im spája so začiatkom niečoho nového, krajšieho, lepšieho.

Náš školský parlament sa rozhodol hneď po nástupe do školy po vianočných prázdninách 9.1.2024 zavinšovať úprimné želania všetkým žiakom, pedagógom a zamestnancom školy v podobe vlastnoručne vyrobených pohľadníc, ktoré sme každému doručili osobne v dobrej nálade, s úsmevmi na tvárach v sprievode príjemnej hudby. Chceli sme vytvoriť atmosféru šťastia, lásky a pohody, ktorou sme vykročili do nového roku a v tomto duchu by sme ním chceli kráčať. Bolo krásne sledovať opätované úsmevy a radosť. S niektorými sme sa aj veľmi nasmiali a pospomínali na predošlý rok.

Ako školský parlament dúfame, že tento rok bude pre každého zdravý, výnimočný, plný splnených prianí, entuziazmu pre výzvy, harmónie a lásky. PF 2024!

Sabina Juríková, medialistka ŠP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice