Krása slova - 7.2.2024

 

Deň 7. február sa v našej škole niesol v znamení recitačných súťaží Hviezdoslavov Kubín a Štúrov pamätník (prednes poézie a prózy pre deti a mládež). 52 zúčastnených súťažilo v dvoch kategóriách – poézia,  próza.Pred odbornou porotou, zloženou zo slovenčinárok školy, zazneli ukážky zo zaujímavých literárnych diel našich i zahraničných spisovateľov. Básne striedali úryvky z románov, poviedok, esejí. Žánrová a interpretačná pestrosť a výborné výkony recitátorov  sťažili porote výber tých najlepších.

Nakoniec diplomy a knižné odmeny, ktoré do súťaže sponzorsky venovali vyučujúce SJL, získali:

 

Hviezdoslavov Kubín

PRÓZA

1. Šarlota Šoltésová, I. C, s postupom do regionálneho kola v MT

2. Kristína Repáňová, I. C

3. Adela Škrovánková, III. A

 

POÉZIA

1. Marcela Vráblová, I. B s postupom do regionálneho kola v MT

2. Jana Kovalčíková, II. B

3. Barbora Greňová, II. D

 

Štúrov pamätník

PRÓZA

1. Natália Lettrichová, II. B

2. Sabina Juríková, II. D

3. Simona Kunová, I. C

 

POÉZIA

1. Elizabeth Majdišová, II. B

2. Zuzana Kapusňáková, II. C

3. Jozef Hodás, I. C

 

VÍŤAZOM SRDEČNE BLAHOŹELÁME!                                                        kabinet SJL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice